Kaspian Law & Consulting Oy

Blogi

Ajankohtaisia asioita ja artikkeleita oikeudellisista asioista

Kaspian blogi päivittyy noin kerran kuukaudessa.

Blogi

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Oikeudelliset tittelit

Oikeudelliset tittelit

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja...Lakialalla usein törmää näihin erilaisiin nimikkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa näillä titteleillä siis oikeasti on? Kuka voi kutsua itseään lupalakimieheksi ja kuka asianajajaksi? Juristi on yleisnimike, joka...

lue lisää
Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppa

Kiinteistön luovutus on tiukasti muotoon sidottu oikeustoimi, joka virheellisesti tehtynä aiheuttaa yhdeltä suunnalta luovutuksen, toiselta suunnalta saannon mitätöimisen. Koska kiinteistön luovutuksessa on usein kyseessä rahamääräisesti erittäin huomattava intressi, on tärkeää, että luovutus...

lue lisää
Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet

Työnantajan velvollisuudet ja työntekijän oikeudet

Yleisesti työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu se mitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Työntekijän yleinen velvollisuus on puolestaan tehdä työtä huolellisesti ja joutuisasti työnantajan määräyksiä noudattaen. Tekstissä käydään läpi keskeisimmät työsopimuslaissa (2001/55) määritellyt...

lue lisää
Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimus on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan velvoitteita. Se on ilmaisu siitä, että sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksia on olemassa monenlaisia. Teemme päivittäin yksinkertaisia sopimuksia, esimerkiksi kun asioimme...

lue lisää
Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa. Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen purkaminen.Molemmat voivat tulla...

lue lisää
Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan. Tekstissä käydään...

lue lisää
Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen vanhempien parisuhteen purkautuessa tulee eteen tilanne, jossa on päätettävä miten se vanhempi, joka ei enää asu samassa ruokakunnassa tapaa lasta. Tähän antaa neuvoja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361). Lain 1 § määrittää, että lapsen huollon tulee turvata myönteiset ja...

lue lisää
Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Koska käytettyjen asuntojen kauppa on lukumääräisesti suurempi vuositasolla kuin uusien asuntojen kauppa ( 87 % vs 13 %), keskityn tässä esityksessä tarkastelemaan käytetyn asunnon virhettä, siitä aiheutuvia riitoja ja niiden ratkaisua. Ensinnäkin huomautan, että asunto-osakkeet eivät tuota...

lue lisää
Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiestä Elle Fribergiä haastateltiin Iltasanomiin huoltajuuskiistoihin liittyvissä asioissa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Artikkelissa puhutaan huoltajuuskiistoista sekä lasten vieraannuttamisesta toisesta vanhemmasta ilmiönä, jolle tulisi...

lue lisää
Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat puhututtaneet tänäkin kesänä. Hiljattain esimerkiksi Lakimiesliitto on esittänyt kannanoton pieniin riita-asioihin liittyvän kevennetyn riita-asiain menettelyn puolesta, jonka tavoitteena olisi hillitä nykyisiä oikeudenkäyntikuluja....

lue lisää