Kaspian Law & Consulting Oy

Blogi

Ajankohtaisia asioita ja artikkeleita oikeudellisista asioista

Kaspian blogi päivittyy noin kerran kuukaudessa.

Blogi

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa. Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen purkaminen.Molemmat voivat tulla...

lue lisää
Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan. Tekstissä käydään...

lue lisää
Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen vanhempien parisuhteen purkautuessa tulee eteen tilanne, jossa on päätettävä miten se vanhempi, joka ei enää asu samassa ruokakunnassa tapaa lasta. Tähän antaa neuvoja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361). Lain 1 § määrittää, että lapsen huollon tulee turvata myönteiset ja...

lue lisää
Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Koska käytettyjen asuntojen kauppa on lukumääräisesti suurempi vuositasolla kuin uusien asuntojen kauppa ( 87 % vs 13 %), keskityn tässä esityksessä tarkastelemaan käytetyn asunnon virhettä, siitä aiheutuvia riitoja ja niiden ratkaisua. Ensinnäkin huomautan, että asunto-osakkeet eivät tuota...

lue lisää
Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiestä Elle Fribergiä haastateltiin Iltasanomiin huoltajuuskiistoihin liittyvissä asioissa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Artikkelissa puhutaan huoltajuuskiistoista sekä lasten vieraannuttamisesta toisesta vanhemmasta ilmiönä, jolle tulisi...

lue lisää
Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat puhututtaneet tänäkin kesänä. Hiljattain esimerkiksi Lakimiesliitto on esittänyt kannanoton pieniin riita-asioihin liittyvän kevennetyn riita-asiain menettelyn puolesta, jonka tavoitteena olisi hillitä nykyisiä oikeudenkäyntikuluja....

lue lisää
Asunnon kauppa ja asunnon virhe

Asunnon kauppa ja asunnon virhe

Uuden tai käytetyn asunnon kauppa on varmasti arvokkain kauppa, jonka henkilö koko elämässään tekee. Siinä on kyseessä helposti kuusinumeroinen summa rahaa, joten ostaja edellyttää, että hänen ostamansa asunto on sovittua vastaavassa kunnossa. Mitä ”sovittua vastaava” sitten tarkoittaa? Se...

lue lisää
Usein kysyttyä vuosilomasta

Usein kysyttyä vuosilomasta

Suomessa kesälomakausi on parhaimmillaan, mutta toimistollamme työt jatkuvat aina vähintään yhden lakimiehen ja assistentin voimin. Vuosilomien kertyminen ja pitäminen mietityttävät ihmisiä ympäri vuoden, joten olemme alla pyrkineet tiivistämään vastauksia joihinkin usein esitettyihin kysymyksiin....

lue lisää
Milloin lahjan antaminen katsotaan ennakkoperinnöksi?

Milloin lahjan antaminen katsotaan ennakkoperinnöksi?

Ennakkoperintäsääntelyn tarkoitus. Usein vanhemmat haluavat, että molemmat lapset saavat heidän kuolemansa jälkeen saman verran omaisuutta. Ennakkoperintösääntelyllä pyritään varmistamaan rintaperillisten yhdenvertainen asema tulevan perinnönjaon suhteen. Jos toinen lapsista on jo vastaanottanut...

lue lisää
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva oikeudenkäynti

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva oikeudenkäynti

Lähtökohtana sopimusvapaus Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat sopia lasten asioiden järjestämisestä sekä huollosta ja tapaamisoikeudesta parhaaksi katsomallaan tavalla. Ennen asian viemistä käräjäoikeuteen, on tärkeää selvittää vanhempien mahdollisuus sovintoon. Usein lähdemmekin liikkeelle siitä,...

lue lisää