Arvomme

Oikeudellisia palveluja Helsingin sydämessä.

Sinulla on oikeus valita lakimiehesi tai asianajajasi Helsingistä tai muualta Suomesta.

Kaspian Law & Consulting Oy:n toiminnan kulmakivi on noudattaa arvoja, joita on asetettu oikeudellisten palveluiden tarjoajalle.

 

Kaikkia asianajotoimiston / lakiasiaintoimiston palveluja ohjaavat muutamat perusperiaatteet:

  • että he tekevät työtä luottamuksellisesti, paneutuen kuhunkin tapaukseen kaikella sillä perusteellisuudella, minkä asia vaatii
  • että he tekevät työtä läpinäkyvästi: raportoivat asiakasta jatkuvasti asian kulusta ja pitävät asiakkaan ajan tasalla nimenomaan tämän asiakkaan asianhoidosta
  • että he tekevät työn ennalta sovitun budjetin puitteissa tai ainakin ylittämättä sitä ilman asiakkaalta saatua (kirjallista) suostumusta, sekä asiakkaan odotukset täyttäen.

Hyvä lakimies ei anna asiakkaalle liian valoisia lupauksia oikeudenkäynnin tai muiden neuvottelujen lopputuloksesta, vaan hänen on uskallettava myös sanoa asiakkaalle, mikäli asiassa ei ole erityisiä menestymisen mahdollisuuksia. Usein ehkä ainoa lupaus, jonka asianajaja tai lakimies voi antaa asiakkaalle, on että hän ajaa asiakkaansa asiaa kaikella taidollaan ja tarmokkuudellaan asiakkaan eduksi.

Lisätietoja asianajajan tai lupalakimiehen pätevyysvaatimukista ja kelpoisuudesta hoitaa erilaisia asioita, saa kääntymällä asianajotoimiston tai lakiasiaintoimiston puoleen.

 

Arvot ja toimintatapa

Toiminnassamme korostuu hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden perusarvot.

Muun muassa seuraaviin kohtiin kiinnitämme erityistä huomiota:

3.1 Lojaalisuus
”Asianajajan on oltava asiakkaalleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.”

 

– Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet.

3.4 Luottamuksellisuus
Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon (salassapitovelvollisuus). Asianajaja ei saa myöskään luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta ja tämän oloista (vaitiolovelvollisuus).

3.5 Kunniallisuus
Asianajajan on täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.”

 

– 15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012 Helsinki

Huomioitavaa on, että nimitystä asianajaja saa käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Asianajotoimistoja on valtavasti, joten parhaiten niitä löytääkin hakusanalla asianajaja Helsinki. Asianajajaliitto on Helsingissä sijaitseva yhteisö, joka valvoo asianajajien toimintaa. Yhtenä erona lakiasiaintoimistolla ja asianajotoimistolla on, että ensimäisenä mainittu saa harjoittaa myös muuta liiketoimintaa kun taas asianajotoimisto saa keskittyä vain lakialan palveluihin.

Asianajajan / lupalakimiehen pätevyysvaatimuksia ovat muun muassa että hän on rehelliseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu henkilö. Tämä tarkoittaa nuhteetonta elämäntapaa.

Lisäksi asianajajaliiton / oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäseneksi hankkiutuva ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu, kuten kielto esiintyä oikeudessa.

Asiakkaamme yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen sekä kokonaisvaltainen palvelumme takaavat toimintamme tehokkuuden ja asiakkaidemme tyytyväisyyden.

Näin ollen, arvomme ja toimintamme keskittyvät laajalti asiakkaan etuun sekä asiakkaan tyytyväisyyteen.

Tämän saavuttaaksemme, panostamme henkilökuntamme vahvaan osaamiseen sekä helppoon kommunikointiin. Oli kyse sitten pienestä tai suuresta asiasta, kehotamme teitä aina olemaan yhteydessä, jotta voimme arvioida tilanteen. 

Asiantunteva henkilökuntamme neuvoo asiakasta aina, kuinka edetä asiassa noudattaen hyvän asianajotavan ohjeita.

Voitte varata ajan konsultaatioon toimistollemme Helsinkiin tai etänä, jolloin avustaja avustaa asiakasta parhaan ratkaisun löytämisessä.

Pyrkimyksemme on luoda helposti lähestyttävä ilmapiiri, siksi ensimmäinen yhteydenotto meille on myös aina ilmainen. Asiakaspalveluumme saa yhteyden helposti esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse taikka saapumalla toimistoomme Helsingin keskustaan. Vastaamme aina mahdollisimman pikaisella aikataululla ja neuvomme asiakasta, kuinka juuri hänen tapauksessaan on syytä toimia. Neuvomme asiakasta aina hänen etunsa mukaisesti.

N

Meille Kaspian Law & Consulting Oy:llä on tärkeintä, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Ota yhteyttä - ensimmäinen yhteydenotto tilanteen kartoittamiseksi on ilmainen!