Arvomme

Oikeudellisia palveluja Helsingin sydämessä.

Sinulla on oikeus valita lakimiehesi tai asianajajasi Helsingistä tai muualta Suomesta. Kaspian Law & Consulting Oy:n toiminnan kulmakivi on noudattaa arvoja, joita on asetettu oikeudellisten palveluiden tarjoajalle.

Ammattitaitoiset juridisen korkeakoulun suorittaneet lakimiehemme palvelevat kattavasti erilaisissa yksityishenkilöitä ja yrityksiä koskevissa asioissa. Oli kyseessä sitten arkinen huoli tai laajempaa asiantuntijuutta vaativa asia, kokeneet lakimiehemme hoitavat käsittelyn luotettavasti.

Kaikkia asianajotoimiston tai lakiasiaintoimiston palveluja ohjaavat tietyt perusperiaatteet:

Me Kaspian Law & Consulting Oy:lla olemme sitoutuneet toimimaan kuten kaikkien asianajotoimistojen tai lakiasiaintoimistojen kuuluukin: luotettavasti, rehellisesti ja mutkattomasti tiiviissä asiakassuhteessa.

Usein asianajotoimistojen tai muiden juridisia palveluita tarjoavien yritysten kohdalla asiakkaan huoleksi nousevat muun muassa asian käsittelyn arvaamaton kesto ja kustannukset. Kaspian Law & Consulting Oy on luotettava lakiasiantoimisto Helsingissä. Tarjoamme asiantuntevia laki- ja konsultointipalveluita kaikkia alan tärkeitä arvoja noudattaen.

Luotettavan asianajotoimiston tai lakiasiaintoimiston lakimiehet:

  • tekevät työtä luottamuksellisesti, paneutuen kuhunkin tapaukseen kaikella sillä perusteellisuudella, minkä asia vaatii.
  • tekevät työtä läpinäkyvästi: raportoivat asiakasta jatkuvasti asian kulusta ja pitävät asiakkaan ajan tasalla nimenomaan tämän asiakkaan asianhoidosta.
  • tekevät työn ennalta sovitun budjetin puitteissa tai ainakin ylittämättä sitä ilman asiakkaalta saatua (kirjallista) suostumusta, sekä asiakkaan odotukset täyttäen.

Itselleen sopivan asianajotoimiston tai lakiasiaintoimiston valinta voi olla pitkä prosessi, joka vaatii erilaista arviointia ja toimintaan perehtymistä. Valitse Kaspian Law & Consulting, ja voit luottaa saavasi asiantuntevaa ja asiaan syvällisesti perehtyvää palvelua. Lakiasiaintoimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Hyvä lakimies ei anna asiakkaalle liian valoisia lupauksia oikeudenkäynnin tai muiden neuvottelujen lopputuloksesta, vaan hänen on uskallettava myös sanoa asiakkaalle, mikäli asiassa ei ole erityisiä menestymisen mahdollisuuksia. Usein ehkä ainoa lupaus, jonka asianajaja tai lakimies voi asiakkaalleen antaa, on että hän ajaa asiakkaansa asiaa kaikella taidollaan ja tarmokkuudellaan asiakkaan eduksi.

Lisätietoja asianajajan tai lupalakimiehen pätevyysvaatimukista ja kelpoisuudesta hoitaa erilaisia asioita saa kääntymällä asianajotoimiston tai lakiasiaintoimiston puoleen.

Arvot ja toimintatapa

Toiminnassamme korostuvat hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden perusarvot.

3.1 Lojaalisuus
”Asianajajan on oltava asiakkaalleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.”

 

– Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet.

3.4 Luottamuksellisuus
Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon (salassapitovelvollisuus). Asianajaja ei saa myöskään luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta ja tämän oloista (vaitiolovelvollisuus).

3.5 Kunniallisuus
Asianajajan on täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.”

 

– 15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012 Helsinki

Mitä eroa on asianajotoimistolla ja lakiasiaintoimistolla?

Tärkeintä on huomioida, että asianajotoimiston voi perustaa vain tietyt vaatimukset täyttävä asianajaja. Nimitystä asianajaja saa käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Lakimies tai juristi on yleisnimike oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle. Asianajaja puolestaan on suorittanut kyseisen tutkinnon lisäksi erillisen asianajajatutkinnon. Asianajajat ovat lainoppineita Suomen Asianajajaliiton jäseniä, joilta edellytetään paitsi ylempää oikeustieteellistä loppututkintoa (OTM/OTK) sekä asianajajatutkinnon suorittamista, myös vähintään neljän vuoden kokemusta lakimiestehtävistä. Näistä kaksi vuotta tulee suorittaa asianajollisissa tehtävissä.

Asianajotoimistoja on valtavasti, joten parhaiten niitä löytääkin hakusanalla asianajotoimisto Helsinki. Asianajajaliitto on Helsingissä sijaitseva yhteisö, joka valvoo asianajajien toimintaa. Yhtenä erona lakiasiaintoimistolla ja asianajotoimistolla on, että ensimmäisenä mainittu saa harjoittaa myös muuta liiketoimintaa kuin oikeudellisten palveluiden tuottamista, kun taas asianajotoimisto saa harjoittaa ainoastaan asianajotoimintaa.

Asianajajan tai lupalakimiehen pätevyysvaatimuksia ovat muun muassa, että hän on rehelliseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu henkilö. Tämä tarkoittaa nuhteetonta elämäntapaa. Lisäksi asianajajaliiton tai oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäseneksi hankkiutuva ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Asiakkaamme yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen sekä kokonaisvaltainen palvelumme takaavat toimintamme tehokkuuden ja asiakkaidemme tyytyväisyyden.

Näin ollen, arvomme ja toimintamme keskittyvät laajalti asiakkaan etuun sekä asiakastyytyväisyyteen.

Tämän saavuttaaksemme panostamme henkilökuntamme vahvaan osaamiseen sekä vaivattomaan kommunikointiin. Oli kyse sitten pienestä tai suuresta asiasta, kehotamme teitä aina olemaan yhteydessä, jotta voimme arvioida tilanteen. Ammattitaitoiset palvelumme Helsingissä ovat tarkoitettu kaikille asian vakavuudesta tai laajuudesta riippumatta.

 

Asiantunteva henkilökuntamme neuvoo kuinka asioissa edetään hyvien asianajotapojen ohjeita noudattaen.

Voitte varata ajan konsultaatioon toimistollemme Helsinkiin tai etänä, jolloin lakimiehemme avustavat sinua parhaan ratkaisun löytämisessä.

Pyrkimyksemme on luoda helposti lähestyttävä ilmapiiri ja siksi ensimmäinen yhteydenottosi meille on aina ilmainen. Asiakaspalveluumme saa yhteyden helposti esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Voit myös saapua toimistollemme Helsingin keskustaan. Vastaamme pikaisella aikataululla ja neuvomme asiakasta toimimaan sopivalla tavalla juuri hänen tapaukseensa liittyen. Neuvomme asiakasta aina hänen etunsa mukaisesti.

N

Meille Kaspian Law & Consulting Oy:llä on tärkeintä, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Ota yhteyttä - ensimmäinen yhteydenotto tilanteen kartoittamiseksi on ilmainen!