Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016, “GDPR”)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kaspian Law & Consulting Oy
Y-tunnus: 2558276-4
Mannerheimintie 12 B 5.krs
00100 Helsinki (Luna House)
+358 044 704 9992
[email protected]

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Iiro Lehtonen, lakimies

3. REKISTERIN NIMI

Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on

 1. Asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja hallinta
 2. Toimeksiantojen hoitaminen ja laskutus
 3. Rekrytointi. Tältä osin rekisteri koostuu vain työnhakijan itsensä toimittamista
  tiedoista, ja niitä säilytetään ja käsitellään ainoastaan rekrytointitarkoituksessa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennetaan Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakkaat.
Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Henkilö- tai yhteisötunnus
 • Toimeksiantoja koskevat tiedot sekä toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaalta, viranomaisilta ja vastapuolelta saadut sekä lakimiesten tuottamat asiakirjat, yhteydenpito asiakkaaseen, lähetetyt laskut ja niistä saadut suoritukset.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan aina ensisijaisesti rekisteröidyltä henkilöltä. Toimeksiantoja hoidettaessa muita asianosaisia koskevia henkilötietoja voidaan tarvittaessa kerätä
myös Kaspian Law & Consulting Oy:n asiakkailta. Lisäksi henkilötietoja voidaan
kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä siltä osin, kuin lainsäädäntö
tämän mahdollistaa.

7. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, mitä, miten ja mitä tarkoitusta varten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietojen antamisesta voidaan perustellusti kieltäytyä, jos pyyntö kohdistuu osittain salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piirissä olevaan tietoon.

Rekisteröidyllä on myöskin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai täsmentämistä, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista taikka henkilötietojen poistamista. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.

Henkilötietojen poistamispyyntö johtaa kuitenkin käytännössä myös toimeksiannon päättymiseen, sillä kerättävät tiedot ovat aina tarpeellisia toimeksiannon hoitamisen kannalta.

Huomaathan, että lakiasiaintoimistolla on velvollisuus säilyttää joitakin tietoja myös toimeksiannon tai asiakkuuden päätyttyä. Oikeus tulla unohdetuksi on siten toimeksiantojen yhteydessä keräämiemme tietojen osalta rajattu.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin.Tietoja kuitenkin luovutetaan eteenpäin vain siinä määrin, kuin se toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja lainsäädännön asettamien velvollisuuksien vuoksi on tarpeellista.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on lainsäädännön edellytysten täyttämiseksi välttämätöntä, pääsääntöisesti kuitenkin vähintään kymmenen vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää myös tätä pidempään, mikäli voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää tai siihen on jokin muu perusteltu syy.
Esimerkiksi toimiston sisäisen esteellisyystarkastuksen tekeminen saattaa edellyttää joidenkin rekisteritietojen säilyttämistä yli kymmenen vuoden ajan.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterissä säilytettävät tiedot ovat vain niiden henkilöiden käytössä, jotka tarvitsevat niitä toimeksiantojen hoitamiseksi.
Paperisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen tarkasteluun tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi verkkoyhteydet on suojattu.
Toimeksiantoja koskevat tiedot ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piirissä, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lain säännöstä.

12. EVÄSTEET ja tietojen keruu muista palveluista


Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.
Voit selaimesi asetuksista hallinnoida, haluatko, että selaimesi tallentaa evästeitä. Ota huomioon, että mikäli et salli evästeitä, ei verkkosivu välttämättä toimi toivotulla tavalla. Voit hyväksyä tai hyvältä evästeiden käytön.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.
 Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Käytössä on seuraavia evästeitä:

 • palvelun käytön helpottamiseen kirjautumisevästeitä ja  toimintaevästeitä (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä, jolloin palvelun käyttäminen nopeutuu ja asiakaskokemus parantuu). 
 • analyysievästeet (Google Analytics, anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään Googlelle ja tiedon avulla Kaspian Law & Consulting parantaa sivuston toimivuutta). Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näiden evästeiden avulla. Analysoimme, mitkä sisältömme ovat suosittuja ja mitä voisimme parantaa. 
 • kohdistetut evästeet tai mainosevästeet (nämä eivät sisällä henkilötietoja ja niiden avulla voidaan toteuttaa mainostusta mm. Facebookin  ja Googlen palveluissa kustanustehokkaasti). Näiden tallentamisen voit hylätä evästebannerissamme. 
 • Kaikki evästeiden käyttö anonymisoidaan mahdollisuuksien rajoissa.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan eikä Kaspian Law & Consulting Oy voi hallita tai vastata niiden evästekäytännöistä. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse tai varmistaa, että selaimen yksityisyysasetukset ovat halutulla tasolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.
Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Uutiskirje, jatkossa myös verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi mm. verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat. Uutiskirje EI OLE tällä hetkellä käytössä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET (uutiskirje, tms.)
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) tai mitä palvelun käyttö vaatii.
Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla ja SSL-suojauksella, kaikki verkkoyhteydet, joissa liikkuu käyttäjätunnuksia ja salasanoja, ovat suojattuja https-yhteyksiä.