Yksityishenkilön

Oikeusapu

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä arvioimme oikeutesi oikeusapuun, täytämme ja lähetämme hakemuksen.

Oikeus oikeusapuun

Oikeusapua myönnetään henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua eikä itse kykene taloudellisen tilanteensa vuoksi suoriutumaan asian vaatimista menoista.

Oikeusapu maksetaan valtion varoista ja se kattaa kaikki asiaan liittyvät oikeudelliset asiat. Oikeusapu takaa oikeusturvan toteutumisen jokaiselle sitä tarvitsevalle. Hakijalla on mahdollisuus valita avustajansa tuomioistuinkäsittelyissä. Avustaja arvioi edellytykset oikeusavulle sekä lähettää hakemuksen oikeusaputoimistoon.

Oikeusavusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002).

Lähetä meille viestiä

Yritysasiakas

w

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelumme auttaa sinut alkuun. Ensimmäinen yhteydenotto on ilmainen, eikä piiloveloituksia tule.

oikeusavun kohde

Kuka voi saada oikeusapua

Oikeusapu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eli jokainen yksilö, jonka taloudelliset edellytykset täyttyvät, voi hakea oikeusapua asiansa oikeudellisten kulujen osalta.

Oikeusapua myönnetään henkilöille, jotka asuvat Suomessa tai EU:n alueella sekä Suomen tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin. Oikeusapua myöntävät oikeusaputoimistot. Hakijan taloudellisen aseman perusteella oikeusapu voidaan myöntää myös tietyllä omavastuuosuudella. Lähtökohtaisesti pienituloisille myönnetään oikeusapua ilman omavastuuosuutta.

Mikäli hakijalle myönnetään oikeusapua omavastuuosuudella, joutuu hakija itse korvaamaan aiheutuneet kulut omavastuuprosenttinsa mukaisesti.

Oikeusapua voi saada monenlaisiin juridisiin ongelmiin, kuten perhe-, rikos- ja riita-asioihin. Hakija voi saada oikeusavun heti hakemuksen päiväyksestä tai takautuvasti, mikäli välttämättömiä toimenpiteitä on jo tehty. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä kaikenlaisiin asioihin ja kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin.

Mikäli oikeusaputoimisto katsoo, että oikeusavulla on vähäinen merkitys tai se olisi tarkoituksetonta, oikeusapu voidaan jättää myöntämättä.

Esimerkiksi lievään rikokseen harvoin myönnetään oikeusapua heti esitutkinnasta alkaen, vaan tässä tapauksessa oikeusapu myönnettäisiin vasta, mikäli syyttäjä tekee syyttämispäätöksen. Mikäli hakija on tyytymätön oikeusavusta tehtyyn päätökseen, voi asian viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Hakijan tulee ilmoittaa oikeat tiedot hakemukseen mahdollisimman tarkasti sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista varallisuudessaan. Oikeusapu myönnetään asiakohtaisesti eli yksi oikeusapupäätös tiettyyn asiaan ei kata muita oikeudellisia asioita, joita hakijalla mahdollisesti on. Tässä tilanteessa toiseen asiaan haetaan erillistä oikeusapupäätöstä. Myönnetty oikeusapu kattaa kuitenkin kaikki oikeusasteet, mikäli muutoksia varallisuudessa ei tapahdu.

Esimerkiksi rikosasiassa voi saada oikeusavun, joka kattaa oikeudelliset kulut aina esitutkinnasta korkeimman oikeuden tuomioon asti.

Oikeusapuhakemuksissa järjestetään satunnaisia pistokokeita, jolloin hakijan on varauduttava todistamaan taloudellinen asemansa.

Oikeusapuhakemuksessa on myös selvitettävä hakijan mahdollinen oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden. Mikäli hakijalla on oikeudelliset kulut kattava oikeusturvavakuutus esimerkiksi kotivakuutuksen osana, ei hakijalla ole oikeutta oikeusapuun. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin mahdollista hakea oikeusapua kattamaan oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus, mikäli hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.

N

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä arvioimme oikeutesi oikeusapuun, täytämme ja lähetämme hakemuksen.

Sinun ei siis tarvitse itse hakea oikeusapua tai murehtia hakemuksesta. Teemme oikeusavun hakemisen asiakkaamme kannalta mahdollisimman helpoksi, ja tiedotamme asiakkaallemme oikeusapupäätöksen sisällöstä.

Oikeusavun tarkoitus ja sisältö

Oikeudelliset kustannukset sisältävät muun muassa avustajan palkkiot sekä tuomioistuinmaksut, ja ne voivat asiasta riippuen nousta melko korkeiksi. 

Oikeusturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus turvautua lainoppineeseen apuun taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Jokaisella on oikeus valita oikeudellinen avustajansa. Julkisen oikeusavustajan eli valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen lisäksi henkilö voi valita yksityiseltä sektorilta mieleisensä avustajan, asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, hoitamaan asiaansa.

Oikeusapu kattaa kaikki avustajan tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asian laatu ja merkitys huomioon ottaen, kuitenkin enintään 80 tunnilta, ellei asian laajuus vaadi oikeusavun jatkamista. Oikeusapupäätöksessä mainittu avustaja toimii hakijan avustajana kyseisessä asiassa. Mikäli hakija haluaa vaihtaa avustajaa myönnetyn oikeusapupäätöksen jälkeen, tarvitaan siihen tuomioistuimen tai oikeusaputoimiston päätös.

Tarvitsetko oikeudellista apua?

Mikäli olet oikeudellisen avun tarpeessa ja mietit, onko sinulla oikeutta oikeusapuun, ole meihin rohkeasti yhteydessä.

Ammattitaitoiset lakimiehemme osaavat jo puhelinkeskustelun perusteella arvioida oikeutesi oikeusapuun.

Hoidamme koko oikeusapuprosessin puolestasi, joten sinun ei tarvitse huolehtia oikeudellisista menoista. Mikäli sinulla on tarve lakimiehelle, ole yhteydessä Kaspian Law & Consulting Oy:n toimistoon.

Palvelemme pääkaupunkiseudulla sekä kaikkialla muualla Suomessa

Kokeneet juristimme auttavat sinua kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Helsinki

Lakitoimisto helsinkiläisille asiakkaille

Espoo

Lakitoimisto espoolaisille asiakkaille

Vantaa

Lakitoimisto vantaalaisille asiakkaille