Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Kaspian Law & Consulting Oy

Kaspian Law & Consulting Oy
Aleksanterinkatu 15 B
00100 HELSINKI
[email protected]
+358 44 704 9992
www.kaspian.fi

Kaspian Law & Consulting Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Kaspian Law & Consulting Oy:n Y-tunnus on [2558276-4] ja arvonlisäverotunniste on FI25582764.

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet on merkitty luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista pidettävään rekisteriin. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa valvova taho on Oikeudenkäyntiavustajalautakunta
PL 25
00023 Valtioneuvosto
[email protected]

Kaspian Law & Consulting Oy:n vakiosopimusehdot sisältäen takuuehdot ja sopimusehdon toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta lainsäädännöstä [ Linkki ].

Kaspian Law & Consulting Oy:n palveluhinnasto [ Linkki ].

Kaspian Law & Consulting Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.
Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat
Pohjola Vakuutus Oy,
1458359-3
Gebhardinaukio 1
00013 OP
0303 0303
http://www.op.fi/pohjolavakuutus