Henkilöasiakkaan palvelut

Asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppa

Asunto- tai kiinteistökauppa tulossa? Hoidetaan kauppa taloudellisesti ja oikeudellisesti huolella!

Asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppa on yksi taloudelliselta ja oikeudelliselta merkitykseltään merkittävimmistä hankinnoista, joita yksityishenkilö tekee elämänsä aikana.

Oman asunnon ostaminen on yleensä ihmiselle hänen elämänsä suurin investointi. Tämän vuoksi on tärkeää, että asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät riskit tunnistetaan ja minimoidaan parhaalla mahdollisella tavalla ja että tarvittavat asiakirjat laaditaan huolella jo ennen kauppojen toteuttamista.

Asuinhuoneisto- ja kiinteistökauppaan liittyy aina oikeudellisia yksityiskohtia, joiden huolehtimiseen on suositeltavaa palkata asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt lakimies. Asunto- ja kiinteistökauppojen suuren taloudellisen intressin vuoksi on tärkeää, että lakimies laatii tarvittavat asiakirjat sekä kartoittaa mahdolliset kaupattavaan kiinteistöön liittyvät ongelmat.

Asiatuntevat lakimiehemme avustat asuntokaupan oikeudellisessa puolessa

Kaspian Law & Consulting on asiantunteva ja luotettava kumppani asuntokaupan tueksi. Toimistomme lakimiehet avustavat yksityishenkilöitä asuinhuoneiston ja kiinteistön kauppaan liittyvissä asioissa, kuten kaupan kohteeseen liittyvien mahdollisten oikeudellisten riskien kartoittamisessa, asiakirjojen ja sopimusten laadinnassa sekä asuinhuoneistojen ja kiinteistön kauppatilanteisiin liittyvissä riitaisuuksissa sekä sovintoneuvotteluissa että oikeusprosessissa.

Laadimme myös asuinhuoneiston ja kiinteistön kauppakirjat sekä hoidamme kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen vuokra-asioita. Vaikka valmiita vuokrasopimuspohjia ja kauppakirjapohjia on saatavilla suhteellisen helposti, suosittelemme aina asiakirjojen räätälöintiä tapauskohtaisesti. Huolellisesti laaditut sopimukset ja asiakirjat toimivat osapuolten turvana ja ennaltaehkäisevät kaupan tai vuokran riskejä. Tässä kiinteistökauppaan erikoistuneet lakimiehemme ovat apunasi!

Z

Palvelut yksityisasiakkaille

Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme niin arkisissa kuin vaativimmissakin juridisissa asioissa.

LUE LISÄÄ

Z

Palvelut yritysasiakkaille

Juridinen erityisosaaminen ja yhtiöoikeudellinen asiantuntemus yrityksesi käytössä.

LUE LISÄÄ

w

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelumme auttaa sinut alkuun. Ensimmäinen yhteydenotto on ilmainen, eikä piiloveloituksia tule.

Kaspian Law & Consulting – juridista erityisosaamista

Juridisen osaamisemme yhdinalueeseen kuuluu etenkin avustaminen asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan liittyvissä riidoissa sekä asunto- ja kiinteistökauppaan liiittyvien asiakirjojen laatimisessa.

Kokenut lakimiehemme on tukenasi asuntokaupan jokaisessa vaiheessa ja huolehtii, että sopimukset ja asiakirjat ovat kunnossa: laillisia ja mahdolliset riskit huomioivia.

Meidän käsiimme voit luottaa isojenkin päätösten ja investointien oikeudellisen puolen. Toimimme luotettavasti aina asiakkaan etu edellä. Haluamme korostaa asiakassuhteen tärkeyttä ja kommunikoimme asiakkaan kanssa läheisesti. Vastaamme kaikkiin kysymyksiisi asunto- ja kiinteistökauppaan liittyen ja kerromme mielellämme lisää. Ensimmäinen yhteydenottosi meille on ilmainen!

Asuntokauppa
Asuntokauppaa Suomessa sääntelee asuntokauppalaki (1994/843), joka pitää sisällään säännökset asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kaupasta, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamisesta rakentamisvaiheessa sekä eräistä muista edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyvistä oikeussuhteista.

Asuntokauppalaki sääntelee sekä uudiskohteiden että käytettyjen asuntojen kauppaa. Yksityishenkilöiden osalta yksi merkittävimmistä sääntelyistä asuntokauppalaissa liittyy sopimuksen suoritushäiriöihin, eli toisin sanoen asuntokaupan virhetilanteisiin myyjän ja ostajan välillä. Virhetilanteet voidaan karkeasti jakaa kaupan kohteen hallintaan liittyviin virhetilanteisiin sekä kaupan kohteen laatuvirheisiin.

Kiinteistökauppa
Kiinteistökauppaa Suomessa sääntelee maakaari (1995/540). Kiinteistökauppa on luonteeltaan aina määrämuotoinen oikeustoimi. Kiinteistönkaupan määrämuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että kaupan osapuolten välillä saavutettu yksimielisyys kiinteistökaupan ehdoista ja allekirjoitettu kauppasopimus ei sido myyjää tai ostajaa, mikäli se on tehty vastoin maakaaresta lyötyviä säännöksiä.
Maakaaren mukaan kiinteistökauppa on mm. aina tehtävä kirjallisesti sekä allekirjoitettava kaupan osapuolten tai heidän valtuuttamansa asiamiehen toimesta. Kaupanvahvistajan on lisäksi vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnäollessa.
Oikeudellinen neuvonanto on asuntokaupan tuki ja turva
Riskien huolellinenkaan kartoitus ennen kaupantekoa ei kuitenkaan valitettavasti aina tarkoita sitä, että ongelmilta voitaisiin kokonaan välttyä. Kaupan kohteesta voi huolellisen tarkastuksen jälkeenkin ilmetä virheitä, joita ei ole aikaisemmin havaittu kuntotarkastuksessa. Kaupan kohteen virheellisyys johtaa usein riitaan osapuolten välillä siitä, mitä osapuolten välillä voidaan katsoa sovitun sekä mikä on kaupan kohteen käypä arvo siinä ilmenneen virheen johdosta. Omien vaatimusten ajamiseen toista osapuolta kohtaan tarvitaan lähes poikkeuksetta oikeudellista neuvonantoa alan asiantuntijan toimesta.

YKSITYISASIAKKAIDEN

Lakipalvelut

Kaspian Law & Consulting Oy

Empty
Perheasiat

Kuten huoltajuuteen ja avioeroon liittyvät asiat

Lue Lisää

Lapsiasiat

Kuten lapsen elatus, huoltajuus ja tapaamiset

Lue Lisää

Jäämistö

Kuten testamentti, perunkirjoitus, pesänselvitys

Lue Lisää

Asuntoasiat

Kuten asuinhuoneistojen ja kiinteistöjen kauppakirjat, sopimukset, riita-asiat ja sovittelut

Lue Lisää

Palvelut yksityisasiakkaalle
Empty
Kiinteistölakimies

Kiinteistölakimies on tukenasi kauppoja tehdessäsi sekä apunasi, kun kaupan kohteena olevassa asunnossa tai kiinteistössä paljastuu ongelmia.

Lue Lisää

Hometalot ja homevauriot

Asiantunteva ja luotettava kumppani asunnoissa ilmenevien homeongelmien ja hometalojen riitatilanteiden ratkaisemisessa.

Lue Lisää

Rikosasiat

Kaikenlaisten rikosasioiden hoito koko rikosprosessin ajan.

Lue Lisää

Riita-asiat

Mm. Erilaiset riita-asiat, sopimusneuvottelut, välimiesmenettelyt, tuomioistuimen käsittelyt

Lue Lisää

N

Meille Kaspian Law & Consulting Oy:llä on tärkeintä, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Ota yhteyttä - ensimmäinen yhteydenotto tilanteen kartoittamiseksi on ilmainen!

Palvelemme pääkaupunkiseudulla sekä kaikkialla muualla Suomessa

Kokeneet juristimme auttavat sinua kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Helsinki

Lakitoimisto helsinkiläisille asiakkaille

Espoo

Lakitoimisto espoolaisille asiakkaille

Vantaa

Lakitoimisto vantaalaisille asiakkaille