Perimysjärjestys

8.6.2022

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa.

Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen purkaminen.
Molemmat voivat tulla käsille niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin toimesta.
Hyvin pitkälti samat säännöt koskevat vuokrasopimuksen irtisanomista tai purkamista, on sitten kyseessä asuinhuoneiston tai liikehuoneiston vuokrasopimus.

Yleisimmissä tapauksissa vuokrasopimus päättyy joko vuokranantajan tai vuokralaisen sopuisaan irtisanomiseen, koska vuokralainen esimerkiksi muuttaa muualle tai vuokratun huoneiston tarpeen päättyminen muista mahdollisista syistä taikka vuokranantaja tarvitsee tilan, asunnon tai liikkeen
omaan käyttöön. Tällöin irtisanomista säätelee irtisanomisaika, jonka pituus on riippuvainen vuokrasuhteen kestosta ja siitä, kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen ollessa kyseessä siihen ei liity mitenkään vuokra- aikana tapahtunutta sopimusrikkomusta.

Vuokrasuhteen purkamisella sitä vastoin on välitön vaikutus: vuokrasuhde päättyy välittömästi vuokralaisen saatua purkamisilmoituksen, minkä jälkeen hänen on viipymättä muutettava vuokrakohteesta. Sopimuksen irtisanomiseen liittyy myös harvoin vuokrasuhteen päättymisen jälkeen esitettäviä korvausvaatimuksia maksamattomista vuokrista tai huoneiston vaurioittamisesta.

Vuokrasopimuksen purkamisen syitä voi olla vuokranmaksun laiminlyönti. Tässä suhteessa laki ei määrittele, kuinka monta vuokraa on oltava laiminlyötynä purun voidessa tulla mahdolliseksi, joten jo yksi laiminlyönti riittää. Tiukasti ottaen myös yhden päivän viivytys yhden kerran antaa vuokranantajalle oikeuden ryhtyä purkamiseen. Muita syitä purkamiselle voi olla huoneiston huono käyttö ja vahingon aiheuttaminen taikka jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää. Myös mikäli vuokralainen ottaa ilman vuokranantajan suostumusta alivuokralaisen taikka vuokraa huoneistoa eteen päin, antaa se vuokranantajalle aiheen ryhtyä irtisanomisen edellyttämiin toimiin.

Ennen kuin vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, on vuokralaiselle annettava kirjallinen varoitus, jossa purkamisen syy on mainittu. Mikäli vuokralainen oikaisee purkuperusteena olleen syyn, ei purkamista voi suorittaa.
Vuokrasopimuksen purkamiseen saattaa liittyä myös korvausvaatimus vuokranantajan taholta liittyen esimerkiksi maksamattomiin vuokriin tai huoneiston vaurioiden parantamiseen.

Toimistomme auttaa Sinua mielellään kaikissa vuokrasuhteen päättymiseen liittyvissä ongelmissa.

Kaspian Law & Consulting Oy

Mannerheimintie 12 B – 00100 Helsinki

www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää