Sopimusoikeuden perusperiaatteet

4.8.2022

Sopimus on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan velvoitteita. Se on ilmaisu siitä, että sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksia on olemassa monenlaisia. Teemme päivittäin yksinkertaisia sopimuksia, esimerkiksi kun asioimme ruokakaupassa. Työsopimukset ja vuokrasopimukset ovat taas esimerkkejä hieman monimutkaisemmista sopimuksista ja täten vaativat sääntelyä laissa. Sopimusoikeudesta säännellään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista.

Sopimus katsotaan solmituksi, kun toinen osapuoli on hyväksynyt tarjouksen ennen tarjouksen tekijän asettaman määräajan päättymistä. Jos kyseessä on suullinen tarjous, jonka vastaaja haluaa hyväksyä, tulee hänen vastata heti, jos lisäaikaa ei ole annettu. 

Sopimusten lähtökohtana on se, että sopimusten osapuolilla on sopimusvapaus. Se tarkoittaa sitä, että yksittäisellä osapuolella on vapaus päättää haluaako hän solmia sopimuksen ja kenen kanssa. Lisäksi sopimuksen osapuolet voivat vapaasti päättää sopimuksen sisällöstä kunnes sisältö ei ole laitonta tai moraalitonta ja he voivat myös lähtökohtaisesti päättää minkä muodon antavat sopimukselle. Kun sopimus, jonka sisältö on hyväksyttävä on solmittu, se sitoo kaikkia sopimuksen osapuolia sellaisenaan.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaan sopimuksen tulee kunnioittaa perusperiaatteita, kuten kohtuusperiaatetta, lojaliteettiperiaatetta, heikomman osapuolen suojaa sekä vilpittömän mielen suojaa. Me Kaspian Law & Consulting Oy:ssa olemme erikoistuneita kaikenlaisten sopimusten laatimiseen. Mikäli siis tarvitset apua sopimuksesi laatimisessa, ota meihin rohkeasti yhteyttä niin varmistamme, että kaikki sopimusoikeuden periaatteet täyttyvät sopimuksessasi.

kohtuusperiaate

Sopimus joka loukkaa kohtuusperiaatetta sisältää ehtoja jotka ovat kohtuuttomia tai ehtoja joiden soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Esimerkki kohtuuttomasta sopimusehdosta on tavattoman pitkä irtisanomisaika. Tällaisessa tapauksessa ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon moni seikka mukaan lukien osapuolten asema, sopimuksen koko sisältö sekä sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet. 

Lojaliteettiperiaate

Lojaliteettiperiaatteen mukaan osapuolten on mahdollisuuksiensa mukaan otettava huomioon myös vastapuolen etu. Täten osapuolten tulee toimia niin ettei vastapuolelle aiheudu vahinkoa tai niin, että kyseinen vahinko rajoittuu mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi osapuolista on kirjoittanut virheellisen hinnan sopimukseen ja toinen osapuoli tietää tämän, tulisi toisen osapuolen ilmoittaa virheestä. 

Heikomman osapuolen suoja

Sopimuksen tulee myös noudattaa heikomman osapuolen suojaa. Heikommiksi osapuoliksi sopimuksessa katsotaan esimerkiksi vuokralaiset ja kuluttajat. Mikäli sopimus on tehty tavalla jossa toinen osapuoli on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua  käyttäen hyväkseen vastapuolen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista tilaa, ei syntynyt oikeustoimi sido loukattua vastapuolta. 

Vilpittömän mielen suoja

Viimeinen vaatimus joka kohdistuu sopimuksiin on vilpittömän mielen suojan kunnioittaminen. Näin ollen, oikeustoimi jonka tekemiseen joku on lainvastaisesti pakotettu ei sido pakotettua. Lisäksi osapuolen katsotaan toimineen vilpittömässä mielessä, jos hän on pidättäytynyt toimittamasta olennaista tietoa vastapuolelle. Arvioitaessa sitä onko yksi osapuolista toiminut vilpittömässä mielessä otetaan huomioon paitsi se, mitä osapuoli tosiasiassa tiesi myös se, mitä hänen voidaan olettaa tienneen tai mitä hänen olisi pitänyt tietää. 

 

Meillä Kaspian Law & Consulting Oy:ssa on monen vuoden kokemus monipuolisista sopimusasioista ja juristimme mielellään tarkistavat vastaako teidän sopimuksenne sopimusjuridiikan standardeja. Juristimme ovat lisäksi erikoistuneita sopimusriitojen ratkaisemiseen niin yrityshenkilöille kuin yksityishenkilöillekin. Olemme erikoistuneita kaikenlaisiin sopimuksiin mukaan lukien työsopimukset, vuokrasopimukset, kiinteistösopimukset sekä kauppasopimukset. Ota siis tarvittaessa meihin rohkeasti yhteyttä. 

 

Kaspian Law & Consulting Oy 

Mannerheimintie 12 B – 00100 Helsinki 

www.kaspian.fi 

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää