Rikosprosessi

12.1.2023

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai ihmiskaupparikos. Lisäksi suurin osa rikoksista voidaan tapauskohtaisesti luokitella tekomuodoltaan lieviksi, perusmuotoisiksi tai törkeiksi.
Kaikissa rikosasioissa on kuitenkin pääpiirteittäin sama prosessi. Mikäli se ei ole sinulle jo tuttu, voit lukea alla olevan tekstin tutustuaksesi Suomen rikosprosessiin. Kaspian Law & Consulting Oy:ltä saat aina rikosasioihin avustajan, olit sitten rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty. 

Rikosilmoitus

Ensimmäinen askel rikosprosessissa on rikosilmoituksen tekeminen. Rikosilmoitus on edellytys rikosasian oikeusprosessiin saattamiseksi sekä vahingonkorvauksen saamiseksi. Sen voi tehdä sekä rikoksen uhri että silminnäkijä tai poliisi.

Rikosilmoitus tulee tehdä ennen kuin rikosasia vanhenee. Vanhentumisaika vaihtelee kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Kuitenkin rikokset, joissa rangaistus voi olla elinkautinen vankeustuomio eivät vanhene.

Poliisin suorittama esitutkinta

Kun rikosilmoitus on kirjattu, poliisi aloittaa esitutkinnan, jossa se selvittää mitä on tapahtunut ja mitä vahinkoja rikoksen uhrille on koitunut.
Esitutkinnassa poliisi kuulee rikoksen uhria sekä siitä epäiltyä ja mahdollisia todistajia. Mikäli sinä olet saanut kutsun poliisin kuulusteluun ja haluat lakimiehen avustajaksi mukaan joka osaa neuvoa sinua ennen kuulustelua ja itse kuulustelussa, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Kuulustelussa poliisi tiedustelee myös vanhingonkorvausvaatimuksista, joissa Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet voivat neuvoa sinua.

Esitutkinnassa poliisi kerää myös muuta todistusaineistoa kuten lausuntoja ja valokuvia. Esitutkinnan päätyttyä poliisi kokoaa kertyneen materiaalin esitutkintapöytäkirjaksi ja toimittaa sen syyttäjälle. Rikoksen uhrilla sekä epäillyllä on myös oikeus saada jäljennös esitutkintapöytäkirjasta.

Syyttäjän syyteharkinta

Syyteharkinnassa syyttäjä ratkaisee nostetaanko asiassa syyte vai ei. Syyttäjä on valtion viranomainen jonka tehtävänä on varmistaa että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Syyte on aina nostettava kun on olemassa todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi. Mikäli syyttäjä nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen minkä jälkeen asia siirtyy käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Syyttäjä voi myös tehdä syyttämättäjättämispäätöksen, jos hän näkee rikoksen näytön tai itse rikoksen olevan vähäinen.
Tällaisessa tapauksessa asianomistajalla eli rikoksen uhrilla on toissijainen syyteoikeus mikä tarkoittaa, että asianomistaja voi omalla vastuullaan nostaa syytteen ja viedä asian tuomioistuimen  käsiteltäväksi. Toisaalta syyttäjä voi myös määrätä sakon tai ohjata asian käsittelyn sovitteluun, jossa molemmat osapuolet tapaavat ja yrittävät päästä sovintoon asiassa. Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiehet avustavat vuosien kokemuksella myös sovittelussa ja ajavat asiakkaan etua. 

Tuomioistuinkäsittely

Kun syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen ja laatinut haastehakemuksen, asianosaiset saavat kutsun oikeudenkäyntiin käräjäoikeudesta, josta ilmenee istunnon ajankohta sekä se, tarvitseeko uhrin olla henkilökohtaisesti läsnä istunnossa. Oikeudenkäynnissä kuullaan sekä osapuolia että todistajia. Mikäli sinulla ei vielä ole avustajaa tässä vaiheessa tai jos haluat vaihtaa avustajaa, ota rohkeasti meihin yhteyttä niin lakimiehemme valmistelevat sinut istuntoon ja avustavat sinua tuomioistuimessa. Käräjäoikeuden istunnot ovat julkisia, mutta joissakin yksityisyyttä vaativissa tapauksissa voi pyytää asian käsittelyä suljetuin ovin. 

Käräjäoikeus julistaa tuomion heti istunnon jälkeen tai ilmoittaa päivämäärän, jolloin tuomion saa. Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen joko suoraan tai jatkokäsittelylupaa pyytämällä. Hovioikeuden antamasta tuomiosta voi puolestaan hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Mikäli tuomiosta valitetaan, se on lainvoimainen vasta kun se on käsitelty korkeimmassa oikeusasteessa. 

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä avustamme rikosasioissa vuosien kokemuksella. Voit siis luottavaisin mielin ottaa meihin yhteyttä mikäli tarvitset lakimiestä rikosasiassa. 

Kaspian Law & Consulting Oy 

Mannerheimintie 12 B – 00100 Helsinki 

www.kaspian.fi 

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää