Perimysjärjestys

2.11.2022

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja…
Lakialalla usein törmää näihin erilaisiin nimikkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa näillä titteleillä siis oikeasti on? Kuka voi kutsua itseään lupalakimieheksi ja kuka asianajajaksi?

Juristi on yleisnimike, joka tarkoittaa ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon (OTM tai OTK) suorittanutta henkilöä. Juristit ovat siis oikeustieteen maistereita tai oikeustieteen kandidaatteja. Juristista voidaan käyttää myös nimitystä lakimies.

Varatuomari tarkoittaa ylemmän oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanutta juristia, joka on saanut varatuomarin arvonimen suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun tuomioistuimessa.

Vuoden 2013 lakimuutoksen myötä oikeudenkäyntiasiamiehenä saa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Asianajajat ovat juristeja, jotka ovat suorittaneet ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon sekä läpäisseet hyväksytysti asianajajatutkinnon sekä toimineet oikeudellisissa työtehtävissä vähintään neljän vuoden ajan. Asianajaja nimike on suojattu lailla asianajajista ja nimikettä saavat käyttää ainoastaa Asianajajaliiton hyväksymät jäsenet. Asianajajaliiton säännöt rajoittavat asianajajien toimintaa siten, että heidän tulee harjoittaa ainoastaan asianajotoimintaa. 

Julkinen oikeusavustaja on ylemmän oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut juristi, joka työskentelee valtion oikeusaputoimistoissa. Yksityisiä oikeusavustajia ovat puolestaan yksityisellä puolella, esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa työskentelevät oikeudenkäyntiavustajat, joille oikeusavustajalautakunta on myöntänyt luvan.
Myös oikeusavustajien tai lupalakimiesten tulee täyttää eräät vaatimukset voidakseen edustaa asiakkaita tuomioistuimissa asiamiehenä tai avustajana. Lupalakimiehen tulee olla suorittanut ylempi korkeakoulututkinto sekä osoittaa riittävää perehtyneisyyttä tehtävään esimerkiksi suorittamalla asianajajatutkinto tai työkokemuksen kautta. Lisäksi lupalakimiehen tulee olla rehellinen eikä tämä saa olla ilmeisen sopimaton tehtävään. 

Sekä asianajajia että lupalakimiehiä sitovat tietyt velvollisuudet. Lupalakimiehen velvollisuuksiin kuuluvat muun muassa lojaalius, esteettömyys, riippumattomuus sekä vaitiolovelvollisuus. Sekä asianajajien että lupalakimiesten toimintaa ja velvollisuuksien täyttymistä valvoo Suomen Asianajajaliiton alaisuudessa toimiva Valvontalautakunta.

Juristit eivät siis voi edustaa asiakasta oikeudessa, ellei heillä ole siihen vaadittavaa lupaa. Tämän luvan voi saada asianajaja tai lupalakimies, joita molempia valvoo Valvontalautakunta. Titteli itsessään ei siis välttämättä kerro ammattilaisen pätevyydestä. Lakimiehen valitsemisessa tärkeintä onkin löytää ammattilainen, jonka kanssa yhteistyö ja kommunikaatio ovat toimivia. 

 

Meillä Kaspian Law & Consulting Oy:llä on juristeina vain luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. 

Kaspian Law & Consulting Oy
Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
www.kaspian.fi

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää