Perimysjärjestys

15.7.2021

Uuden tai käytetyn asunnon kauppa on varmasti arvokkain kauppa, jonka henkilö koko elämässään tekee.

Siinä on kyseessä helposti kuusinumeroinen summa rahaa, joten ostaja edellyttää, että hänen ostamansa asunto on sovittua vastaavassa kunnossa. Mitä ”sovittua vastaava” sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mikäli ei erikseen sovita ja osapuolet eivät hyväksy tiettyjä kirjallisesti mainittuja virheitä, asunnon on vastattava sitä, mitä sen hintaiselta ja ikäiseltä asunnolta kyseisellä alueella voi kohtuudella, yleisesti odottaa.

Aina asunto ei kuitenkaan täytä niitä vaatimuksia, joita ostaja on sille asettanut. Tuolloin tulee tarkastettavaksi, millaisia mahdollisuuksia laki tarjoaa ongelman ratkaisuun. Kysymykseen tuleva laki on asuntokauppalaki (843/ 1994). Mikäli kauppaan sisältyy myös asuntoa ympäröivä kiinteistö, noudatetaan mitä maakaari (540/1995) säätää. Keskityn tässä kuitenkin vain ensin mainittuun lakiin.

Asuntokauppalain yleinen virhesäännös on mainittu lain 6 luvun 11 §:ssä. Sen 1. kohdan mukaan asunnossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi asunnon sähkö- ja vesikalusteet sekä viemäröinti toimivat asianmukaisesti. Samoin, mikäli asunnossa on ilmastointi, sen kuuluu toimia, kuten sellaiselta laitteelta voidaan normaalisti odottaa. Asunnon eristysten kuuluu myös olla siinä mielessä kunnossa, että asunto ei ole talvella poikkeuksellisen kylmä liian ohuesta tai muuten riittämättömästä eristyksestä johtuen.

Saman pykälän 4. kohdan mukaan asunnossa on virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Tämän mukaan esimerkiksi jääkaapin ja sähkö- tai kaasulieden tulee toimia siten kuin sellaisilta laitteilta odotetaan. Samoin seinäpintojen ja lattioiden tulee pääsääntöisesti olla ehjiä, joskin normaali asumisesta aiheutunut kuluminen on hyväksyttävä. Lattioiden kohdalla se ei kuitenkaan tarkoita rikki menneitä lattiapinnoitteita. Samoin ikkunoiden tulee olla tiiviitä ja vedottomia. Jos asunnossa on liesituuletin, senkin tulee imeä hajut riittävän tehokkaasti.

Mikäli asunto ei täytä näitä perusvaatimuksia, siinä on virhe, ja ostajalla on oikeus vaatia asunnosta hinnanalennusta. Toinen lain suoma vaihtoehto on, että ostaja kunnostaa virheellisen kohdan ja vaatii myyjää korvaamaan korjauskustannukset ostajalle.

Mikäli asunnossa on virhe, eivätkä osapuolet pääse itse yhteisymmärrykseen virheen oikaisemisesta, he voivat kääntyä toimistomme puoleen ja me autamme osapuolia ensisijaisesti pääsemään neuvotteluilla sovintoon. Viimeinen vaihtoehto on viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sitä vaihtoehtoa tulee kuitenkin välttää, koska häviävä osapuoli joutuu yleensä maksamaan vastapuolenkin oikeudenkäyntikulut, ja siten taloudellinen rasitus häviävälle osapuolelle on raskas.

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää