Perimysjärjestys

16.6.2021

Suomessa kesälomakausi on parhaimmillaan, mutta toimistollamme työt jatkuvat aina vähintään yhden lakimiehen ja assistentin voimin. Vuosilomien kertyminen ja pitäminen mietityttävät ihmisiä ympäri vuoden, joten olemme alla pyrkineet tiivistämään vastauksia joihinkin usein esitettyihin kysymyksiin.

Miten vuosilomaa kertyy?

Kuukaudessa kertyvän vuosiloman määrä riippuu siitä, milloin työsuhde on alkanut. Lomanmääräytymiskausi on 1.4.-31.3. Mikäli työsuhde on tämän ajanjakson päättymiseen mennessä kestänyt vähintään yhden vuoden, kertyy lomaa kokoaikatyötä tehdessä 2,5 päivää jokaiselta kuukaudelta, jona työssäoloehto täyttyy. Mikäli työsuhde puolestaan alkaa vasta kesken lomanmääräytymiskauden, kertyy lomaa kaksi päivää kuukaudessa.

Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että lomaa kertyy niiltä kuukausilta, joina työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai työssäolon veroista päivää. Esimerkiksi äitiys- ja isyysloma sekä sairausloma lasketaan työssäolon veroisiksi päiviksi. Osa-aikatyöläisten osalta lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan kuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Loma kertyy aina seuraavalle vuodelle. Kesäloman 2022 pituus riippuu siis siitä, montako päivää vuosilomaa työntekijälle on kertynyt ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Mitkä päivät lasketaan vuosilomaksi?

Useasti vuosiloman kulumisessa hämmentää se seikka, että myös lomalle osuvat arkilauantait syövät lomapäiviä. Myös silloin, kun lomaa otetaan vain maanantaista perjantaihin, lasketaan seuraava lauantai lomapäiväksi. Yksi vapaa viikko kuluttaa siis kuusi päivää vuosilomaa.

Vastapainona vuosilomalaki tuntee joitakin päiviä, jotka eivät ole varsinaisia pyhäpäiviä, mutta jotka eivät silti kuluta vuosilomaa. Tällaisia ovat itsenäisyyspäivä, juhannusaatto, jouluaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Mikäli työvuoro siis osuu näille päiville, on työntekijän saatava niistä ylimääräinen lomapäivä.

Milloin vuosiloman voi pitää?

Lomakausi on 2.5.-30.9. Tänä aikana vuosilomasta on saatava käyttää 24 päivää. Mahdolliset ylimääräiset vuosilomapäivät sijoitetaan talvilomakaudelle eli 1.10.-30.4. väliselle ajalle.

Vuosilomasta yhtäjaksoista on oltava vähintään 12 päivää eli kaksi viikkoa. Tämän yli menevän osan kohdalla voidaan sopia myös lyhyemmistä pätkistä sekä loman siirtämisestä seuraavan vuoden lomakaudelle.

Huomaa, että useissa työehtosopimuksissa saattaa vuosilomasta olla erityissäännöksiä, joilla vuosilomalain säännöksistä on poikettu. Tarkista siis aina ensisijaisesti oman alasi TES.

Elle Friberg
Lakimies

Kaspian Law & Consulting Oy toivottaa aurinkoista kesän jatkoa!

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää