Perimysjärjestys

14.10.2020

Lähtökohtana sopimusvapaus

Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat sopia lasten asioiden järjestämisestä sekä huollosta ja tapaamisoikeudesta parhaaksi katsomallaan tavalla. Ennen asian viemistä käräjäoikeuteen, on tärkeää selvittää vanhempien mahdollisuus sovintoon. Usein lähdemmekin liikkeelle siitä, että toimistomme lähestyy kirjeellä tai puhelimitse toista vanhempaa. Asia voi päätyä sovintoon vielä käräjäoikeudessakin, jolloin käräjäoikeus vahvistaa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun.

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsiasia päätyisi sovintoon vanhempien välillä.

Käräjäoikeudessa onkin mahdollista käynnistää asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu eli follo. Tällöin käräjätuomari yhdessä sosiaalitoimen työntekijän kanssa avustaa sovinnon saavuttamisessa vanhempien kesken. Follossa lakimies voi auttaa päämiestään eri vaihtoehtojen hahmottamisessa ja löytämään siten myös realistisen kompromissiratkaisun. Ensisijaisesti suosittelemmekin folloa lapsen vanhemmille. Usein vanhemmat ovat myös tyytyväisempiä ratkaisuun, jonka pohtimiseen ovat myös itse saaneet osallistua.

Mikäli sovinnolle ei ole edellytyksiä, ratkaisee tuomioistuin asian. Tällöin asiassa järjestetään valmisteluistunto, johon kutsutaan asianosaiset. Tarvittaessa tuomioistuin tekee myös olosuhdeselvityspyynnön sosiaalitoimelle. Valmisteluistunnon jälkeen järjestetään pääkäsittely, jossa voi myös esittää kirjallista ja henkilötodistelua. Tämän jälkeen käräjäoikeus ratkaisee asian.

Ennen asian lopullista ratkaisemista tuomioistuin voi myös antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Lapsen mielipiteen selvittäminen

Lapsen mielipide häntä koskevissa asioissa tulee selvittää ja ottaa huomioon, mikäli se vain on lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden mahdollista. Lapsen mielipide ja toivomukset selvitetään usein sosiaalitoimen tekemän olosuhdeselvityksen yhteydessä. Lapsella on myös mahdollisuus tulla kuulluksi suoraan tuomioistuimessa.

Lapsen kuuleminen on toteutettava hienovaraisesti sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. Nykyisin tuomioistuimella on myös mahdollisuus hyödyntää asiantuntija-avustajaa lapsen kuulemisessa oikeudessa.

Lapsen etu

Lapsen etu on aina päätöksenteon lähtökohtana, kun ratkaistaan lapsiin kohdistuvia asioita. Lapsen etu liittyy siihen, miten yksittäisen lapsen kohdalla turvattaisiin parhaiten hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa tulevaisuudessa. Lapsiasioissa onkin tavallista, että käräjäoikeus tekee olosuhdeselvityspyynnön sosiaalitoimelle, joka kartoittaa tarkemmin perheen olosuhteita. Olosuhdeselvityksen avulla selvitetään muun muassa lapsen elinolosuhteita sekä hänen suhdettaan vanhempiinsa.

Lapsen edun mukaista ratkaisua tehtäessä on huomioitava muun muassa lapselle tärkeät ihmissuhteet ja muut lapsen kehitykselle tärkeät asiat, kuten koulu ja lapsen harrastukset. Käräjäoikeus pyrkii asiassa sellaiseen ratkaisuun, joka toteuttaa mahdollisimman täysimääräisesti lapsen etua.

Lasta koskeviin asioihin on usein mahdollista saada oikeusapua, mikäli oikeusavun taloudelliset edellytykset täyttyvät. Selvitämmekin aina puolestasi oikeutesi oikeusapuun. Olemme tukenasi oikeudenkäynnissä ja autamme myös sovintoon pääsemisessä. Toimistomme lakimiehet auttavat mielellään, ole rohkeasti yhteydessä!

Kaspian Law & Consulting Oy

Seuraa meitä somessa

Artikkelit

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli...

lue lisää

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat...

lue lisää

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai...

lue lisää