För Individer

Bostad och fastighet

Frågor som rör bostads- och fastighetsaffärer

Att köpa en bostad eller fastighet är för många det största ekonomiska beslutet man tar i sitt liv.

Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad.

Vi bistår också i bostads- och fastighetsköp tvister, såsom fel vid köp.

Vi hjälper både köpare och säljare vid tvist av bostadsköp.

Vid fel, kan köpare kräva prisnedsättning eller hävning av köpeavtalet och i vissa fall skadestånd. Det är skäl att låta en expert göra reklamation. Det lönar sig också för försäljaren att vända sig till biträde i ett så tidigt skede som möjligt.

Vid bostads- och fastighetsköp har båda parterna rättigheter och skyldigheter, det är viktigt att vara medveten om dessa ansvarigheter.

Att undvika och lösa tvister är oftast viktigt för alla parterna, för att uppfylla köpets avsikt. Före tvisten går ända upp till domstolen, är det viktigt att förhandla med motparten för att uppnå en överenskommelse.

 

Kaspian Law & Consulting hjälper dig i bostads- och fastighetsköp i alla dessa skeden.

Ifall du har upptäckt fel eller du har ytterligare frågor gällande bostads- och fastighetsköp, tveka inte att kontakta oss!

Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För privatpersoner

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
Familjerätt

Bland annat äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt.

Läs Mer

Barnrätt

Vi hjälper till med alla juridiska frågor som rör barn och familj med förtroende, expertis och gör det barnvänligt.

Läs Mer

Arvsrätt

Bland annat testamente och intressebevakningsfullmakt

Läs Mer

Empty
Bostad och fastighet
Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad

Läs Mer

Straffrätt

Våra jurister råder och hjälper klienten under hela den straffrättsliga processen, från förundersökning till avgörandet av den slutliga domen.

Läs Mer

Tvistemål

Vi hjälper våra klienter i alla tvister både vid skiljedom och domstol.

Läs Mer

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vårt serviceområde

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda