YRITYKSILLE

Yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvät sopimukset ja yhtiömuodon muutoksiin sekä omistajanvaihdostilanteisiin liittyvät toimet vaativat usein juridista
erityisosaamista. Me Kaspian Law Consulting Oy:ssä tarjoamme kokonaisvaltaista ja vahvaa yhtiöoikeudellista asiantuntemusta ja otamme toiminnassamme huomioon asiakkaidemme liiketoiminnalliset tavoitteet sekä toimintaympäristön vaatimukset.

Suojaamme asiakkaitamme liiketoimintaan liittyviltä oikeudellisissa riskeiltä ja turvaamme

asiakkaidemme edun.

Tarjoamme yhtiömuodosta riippumatta pienille ja keskisuurille yrityksille oikeudellista

neuvontaa yritystoiminnan kaikissa vaiheissa yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.