Kaspian Law & Consulting Oy

För företag

Bolagsrättslig expertis

Jurdiska Tjänster för Företag

Olika finansiella arrangemang och bolagsstyrningsfrågor kräver ofta juridisk expertis.

I Kaspian Law & Consulting erbjuder vi stark och omfattande expertis inom företags rätt till förmån för våra kunder.

Vår praxis tar hänsyn till våra kunders affärsmål och kraven i affärsmiljön.

Vi skyddar våra kunders verksamhet från juridiska risker och säkerställer kundens intressen. Oavsett affärsenhet erbjuder vi juridisk rådgivning i alla rättsliga frågor som företaget kan stöta på.

Välkommen till samrådsmöte!

Vi kartlägger alltid din situation individuellt och bedömer möjligheterna till framsteg. På samrådsmötet ger vi dig juridisk rådgivning och svarar på dina frågor.

Vi kommer att berätta om dina rättigheter och skyldigheter i detta avseende. Vi hjälper dig även i eventuella tvister.

Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För Företag

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
In House

In-House-tjänsten för kontinuerligt juridiskt stöd av kärnverksamhet och uppnående av kunders mål

Läs Mera

Företagsrätt

Bland annat grundande dokument, styrelsearbete, generationsväxling...

Läs Mera

Avtalsrätt

Bland annat revidering av kontrakt och kontraktsunderlag, upprättande av kontrakt, avtalsförhandlingar...

Läs Mera

Empty
Immaterialrätt

Bland annat registrering och underhåll av varumärken, skydd av varumärken, varumärkestvister...

Läs Mera

Arbetsrätt

Bland annat upprätta och säga upp anställningsavtal...

Läs Mera

Tvisterätt

Bland annat annorlunda processer, avtalsförhandlingar, skiljeförfarande, domstolsprocesser

Läs Mera

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda