För Individer

Fastighetsjurist

Tänker du köpa eller sälja en bostad eller håller du på med att göra en annan fastighetsaffär. Blev du  överraskad av ett tvistetillfälle eller ett konstruktionsfel efter bostadsköpet?

Du har en fastighetsjurist till din hjälp när du fullbordar ett köp samt bistår dig, när det uppdagas problem i  den köpta bostaden eller fastigheten.

Hos Kaspian Law & Consulting Oy fär du en sakkunnig fastighetsjurist som uppskisserar dokument, förhandlar med motparten och reder ut problemtillfällen omsorgsfullt enda till lösningen.

Fastighetsjuristen är en sakkunnig som fördjupat sina kunskaper i fastighetsoch bostadsjuridiken, som  assisterar bland annat i problem som anknyter sig i problem och tvistelösningar och skisserar upp  dokument säsom fastighetsköpebrev oh bostadsaktiebolags bostadsordningar.

När skall man anlita en fastighetsjurist?

Praktiken lönar det sig att alltid utnyttja en fastighetsjurists tjänster i samband med bostadsoch  fastighetsköp enda frän början av processen. Det är bra att känna riskerna i bostadsoch fastighetsköp och  minimera dem innan köpet fullbordas. Fastighetsjuristen sköter om att skriva de vederbörliga dokument  och avtal.

En pälitlig fastighetsjurist är ett värdefullt stöd för parterna köpet, för det finns obevekligen visa juridiska detaljer, som kräver, att en sakkunnig fastighetsjuris sköter dem. Med hjälp av en fastighetsjurist kan man  undvika ytterligare problem i framtiden.

En fastighetsjurist har en särskilt värdefull roll i synnerhet i eventuella bostadsoch fastighetstvister som  har samband med den salda bostadens eller fastighetens kvalitetsbrister. De klart mest allmänna  kvalitetsfel i fastighetsoch bostadsköp rör sig i synnerhet om mögelhusfall och fuktskador.

Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

En fastighetsjurist är ett pälitligt stöd i bostadsoch fastighetsköp

Ett bostadsköp är en stor ekonomisk investering, som det lönar sig att sköta rätt på en gäng.

Vi rekommenderar, att du läter en fastightetsjurist göra köpebreven. Juristen bekantar sig med köpeobjekteti detalj. På så sätt garanterar man, att ifall det dyker upp problem eller en tvist, kan man uppna möjligast flexibel  lösning utan större tilläggskostnader.

När du behöver en fastighetsjurist, kontakta oss!   

Till kärnkunnandet av vara juristers kunnande hör att bista i synnerhet ansvarsfrägor som gäller bostadens eller fastighethes kvalitetsfel liksom ocksä lösning av tvister som hänför sig i bostadsoch  fastighetsjuridiken. När det gäller uppdrag i bostadsoch fastighetsjuridiska frägor strävar vi alltid att primärt nå en lösning till klientens förmän för att undvika extra kostnader. I tvistetillfällen agerar vi ocksä som ombud i rättegängar.

Hos Kaspian Law & Consulting Oy fär du en sakkunnig fastighetsjurist

Att biträda bostadsoch fastighetsrättsliga spösmäl är en väsentlig del av art juridiska specialkunnande. Våra erfarna fastighetsjurister biträder dig i tvister som rör sig om bostadsoch fastighetsjuridiska tvister samt sköter om att uppskissera dokument som har anknytning med bostadsoch fastighetsköp. Vära fastighetsjurister är specialister på varje omrade inom bostadsköp och du kan vara säker på att den jurist som är utpoängterad att sköta ditt ärende sköter om, att avtal och dokument som gäller fastigheten, är i ordning.

Vi arbetar pålitligt och beaktar alltid klientens fördel. poängtera vikten av kundförhållanden och vi kommunicerar tätt med klienten, besvarar alla dina frågor som gäller bostads- och fastighetsköp och berättar alltid gärna mera.

För privatpersoner

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
Familjerätt

Bland annat äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt.

Läs Mer

Barnrätt

Vi hjälper till med alla juridiska frågor som rör barn och familj med förtroende, expertis och gör det barnvänligt.

Läs Mer

Arvsrätt

Bland annat testamente och intressebevakningsfullmakt

Läs Mer

Bostad och fastighet
Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad.

Läs Mer

Empty
Fastighetsjurist
Du har en fastighetsjurist till din hjälp när du fullbordar ett köp samt bistår dig, när det uppdagas problem i den köpta bostaden eller fastigheten.

Läs Mer

Mögelhus och mögelskador
Kaspian Law & Consulting Oy är en sakkunnig och pålitlig partner när det gäller tvister som hänför sig till mögelproblem i bostäder och mögelhus.

Läs Mer

Straffrätt

Våra jurister råder och hjälper klienten under hela den straffrättsliga processen, från förundersökning till avgörandet av den slutliga domen.

Läs Mer

Tvistemål

Vi hjälper våra klienter i alla tvister både vid skiljedom och domstol.

Läs Mer

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda