För Individer

Mögelhus och mögelskador

Kaspian Law & Consulting Oy är en sakkunnig och pålitlig partner när det gäller tvister som hänför sig till
mögelproblem i bostäder och mögelhus.

Mögelskador i bostäder och i fastigheter är ett mycket allmänt problem som leder till att man kontaktar en sakkunnig fastighetsjurist. I själva verket, de klart mest allmänna kvalitetsfel i fastighets- och bostadsköp har anknytning med mögelhusfall och fuktskador.

Ifall du misstänker att du har mögel i ditt hus, bör man först studera skadornas omfattning med hjälp av byggnadshälsospecialist eller hälsoinspektör. När mögelskadornas omfattning är konstaterad, är det dags att reda ut, vem som är ansvarig. Våra specialister inom fastighetsjuridiken sköter alla slags ansvarsfrågorna mellan säljaren och köparen. Kontakta vår jurist, när du behöver hjälp med de rättsliga frågorna när det gäller mögelhus.

Ta kontakt med våra jurister i mögelhusfall!

Vår byrås jurister hjälper dig i förlikningen som har anknytning med ansvarsfrågor samt att skriva behövliga dokument. Vi agerar i tvistefall också som ombud i rättegångar.

Att åtgärda mögelskador är en lång och dyr process, som höjer parternas bekymmer och stress utan tvekan. Ersättningsfrågorna är sällan entydiga och därför rekommenderar vi att du kontaktar utan dröjsmål en jurist som är specialiserad på mögel- och fuktskador

Hur känner man igen en mögelskada?
En mögelskada i bostaden märker man i allmänhet i det, att åtminstone någon person som är utsatt för mögel, börjar få fysiska symptom på grund av mögelskadan.

Det är skäl att också låta göra noggrannare undersökningar, ifall man upptäcker en fuktskada eller onormala tecken på ytorna. Sinnesmässigt undersökt är en unken doft av en jordkällare säreget.

Vem är ansvarig?

Det är skäl att alltid låta en professionell person att studera arten och omfattningen av mögelskadan. Efter en fullgjord undersökning kan en jurist som specialiserad på fastighetsjuridiken reda ut ansvarsfrågorna
mellan säljaren och köparen.

Ifall säljaren är ansvarig för mögelskadan, skall köparen lämna en reklamation om bostadens brister och fel till säljaren. Efter att ha reklamerat för kvalitetsfelet kan köparen ty sig till de rättsskyddsmedel han har till hands.

Både när man gör en reklamation coh när man tyr sig till rättsskyddsmedel är det viktigt att i god tid
konsultera en jurist som är specialiserad på fastighetsfrågor. På så sätt undviker man extra kostnader.

Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

Kaspian Law & Consulting – juridiskt spceialkunnande

Till vårt juridiska specialkunnande hör i synnerhet att bistå i tvister av bostads- och fastighetsjuridiska karaktär, såsom att reda ut ansvarsfrågor när det är fråga om mögelhus.

En mögelskada kan överraska efter bostadsköpet även om man skulle ha gjort en konditionsundersökning och avtal och dokument skulle vara i ordning. Kontakta våra yrkeskunniga jurister omedelbart när det uppstår skiljaktigheter hur ärendet skulle skötas.

Bli inte ensam med ditt mögelhus!

Vår erfarna jurist hjälper och bistår dig, för att man skulle kunna reda ut ärendet så smididigt som möjligt utan extra kostnader eller ytterligare problem. Vi arbetar pålitligt och ser alltid till kundens bästa. Vi vill poängtera vikten av kundförhållandet och vi kommunicerar tätt med kunden. Vi besvarar gärna dina frågor som gäller mögelhus och de rättsliga ansvarsfrågor som är anknytna med desamma. Din första kontakt är gratis! 

För privatpersoner

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
Familjerätt

Bland annat äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt.

Läs Mer

Barnrätt

Vi hjälper till med alla juridiska frågor som rör barn och familj med förtroende, expertis och gör det barnvänligt.

Läs Mer

Arvsrätt

Bland annat testamente och intressebevakningsfullmakt

Läs Mer

Bostad och fastighet
Vi erbjuder våra klienter rådgivning i frågor om bostads- och fastighetsköp, vare sig det gäller köp av en egen bostad eller av investeringsbostad.

Läs Mer

Empty
Fastighetsjurist
Du har en fastighetsjurist till din hjälp när du fullbordar ett köp samt bistår dig, när det uppdagas problem i den köpta bostaden eller fastigheten.

Läs Mer

Mögelhus och mögelskador
Kaspian Law & Consulting Oy är en sakkunnig och pålitlig partner när det gäller tvister som hänför sig till mögelproblem i bostäder och mögelhus.

Läs Mer

Straffrätt

Våra jurister råder och hjälper klienten under hela den straffrättsliga processen, från förundersökning till avgörandet av den slutliga domen.

Läs Mer

Tvistemål

Vi hjälper våra klienter i alla tvister både vid skiljedom och domstol.

Läs Mer

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda