För en individ person

Rättshjälp

Kaspian Law & Consultings personal utvärderar förutsättningarna för rättshjälp och sköter själva ansökan.

Rätt till Rättshjälp

Rättshjälp beviljas en individ person som inte kan täcka kostnaderna för juridiska avgifter i sitt juridiska problem.

Staten täcker kostnaderna helt eller delvis beroende på rättshjälpsbeslutet.

Rättshjälp kan ges till en person som har ett juridiskt problem i Finland eller är bosatt i Finland eller ett annat EU-land.

Kaspian Law & Consulting – personal utvärderar förutsättningarna för rättshjälp och tar hand om själva ansökan.

Skicka mejl till oss

Markera det här fältet om du är ett företag

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

Allmän information om rättshjälp

Utgångspunkten är att sakägaren själv bekostar den juridiska assistansen. Om hen inte har råd att skaffa assistans kan staten bekosta assistansen antingen delvis eller helt. Rättshjälp beviljas vanligen inte om den sökande har en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta kostnaderna.

 

Läs mer om rättshjälp från länked nedan.

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda