För Företag

Företagsrätt

Juridisk Rådgivning till Företag

Vi erbjuder juridisk rådgivning till företag av all storlek, både på den nationella och internationella nivån.

Vi assisterar företag bland annat i grundande av bolag, avveckling av bolag, fusion och delning.

Vi hjälper dig också att välja den lämpligaste företagsformen för ditt företag, förändra företagsformen och planera och genomföra olika företagssammanhang.

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För Företag

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
In House

In-House-tjänsten för kontinuerligt juridiskt stöd av kärnverksamhet och uppnående av kunders mål

Läs Mera

Företagsrätt

Bland annat grundande dokument, styrelsearbete, generationsväxling...

Läs Mera

Avtalsrätt

Bland annat revidering av kontrakt och kontraktsunderlag, upprättande av kontrakt, avtalsförhandlingar...

Läs Mera

Empty
Immaterialrätt

Bland annat registrering och underhåll av varumärken, skydd av varumärken, varumärkestvister...

Läs Mera

Arbetsrätt

Bland annat upprätta och säga upp anställningsavtal...

Läs Mera

Tvisterätt

Bland annat annorlunda processer, avtalsförhandlingar, skiljeförfarande, domstolsprocesser

Läs Mera

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda