För Företag

Avtalsrätt

Ett noggrant utfärdat avtal är grunden till företagens verksamhet.

Med hjälp av vår expertis kan ert företag verka kostnadseffektivt, eftersom ett skickligt upprättat avtal förhindrar kontraktstvist.

Juridiskt bistånd är viktigt för att undvika och besluta tvister.

Vi hjälper våra klienter med planering av avtalsförhållande, riskkontroll och i planering av olika individuella avtal som är i ditt bästa intresse.

Om problem har uppstått, kontakta oss så hjälper vi dig att lösa problemet.

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För Företag

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
In House

In-House-tjänsten för kontinuerligt juridiskt stöd av kärnverksamhet och uppnående av kunders mål

Läs Mera

Företagsrätt

Bland annat grundande dokument, styrelsearbete, generationsväxling...

Läs Mera

Avtalsrätt

Bland annat revidering av kontrakt och kontraktsunderlag, upprättande av kontrakt, avtalsförhandlingar...

Läs Mera

Empty
Immaterialrätt

Bland annat registrering och underhåll av varumärken, skydd av varumärken, varumärkestvister...

Läs Mera

Arbetsrätt

Bland annat upprätta och säga upp anställningsavtal...

Läs Mera

Tvisterätt

Bland annat annorlunda processer, avtalsförhandlingar, skiljeförfarande, domstolsprocesser

Läs Mera

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda