För Företag

Immaterialrätt

Immateriella rättigheter som namn och varumärke är en viktig del av affärsverksamheten och värdet.

Våra jurister hjälper våra kunder i alla frågor som rör immateriella rättigheter.

Registrering och skydd av varumärken har en betydande inverkan på värdet av verksamheten.

Vi hjälper våra kunder i alla varumärkesrelaterade frågor.

  • Att hantera registrerade varumärken genom att uppdatera och förnya varumärket är en del av våra tjänster för immateriella rättigheter.
  • På uppdrag av våra kunder hanterar vi alla företagets varumärken.
  • Vi hjälper våra kunder i tvister om immateriella rättigheter i medling, skiljedom liksom i domstolar.
Z

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.
LÄS MERA

Z

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För Företag

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
In House

In-House-tjänsten för kontinuerligt juridiskt stöd av kärnverksamhet och uppnående av kunders mål

Läs Mera

Företagsrätt

Bland annat grundande dokument, styrelsearbete, generationsväxling...

Läs Mera

Avtalsrätt

Bland annat revidering av kontrakt och kontraktsunderlag, upprättande av kontrakt, avtalsförhandlingar...

Läs Mera

Empty
Immaterialrätt

Bland annat registrering och underhåll av varumärken, skydd av varumärken, varumärkestvister...

Läs Mera

Arbetsrätt

Bland annat upprätta och säga upp anställningsavtal...

Läs Mera

Tvisterätt

Bland annat annorlunda processer, avtalsförhandlingar, skiljeförfarande, domstolsprocesser

Läs Mera

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda