För Företag

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor är vardag inom företag.

Vi erbjuder konsultering och bidrag i arbets och tjänstemanna rättsliga frågor, rättvist tillvägagångssätt och lösningar i tvistemål.

Vi bidrar klienter i samarbetsförfarande, förhandling med fackförbund och i rättegång.

Vi satsar på kommunikation

Eftersom alla livssituationer är unika, satsar vi på kommunikationen mellan våra klienter och jurister. Det är viktigt för oss att lyssna på våra klienter och erbjuda en omfattande tjänst för dina behov.

Därför är den första kartläggande konsultringen alltid gratis om du bestämmer dig att utföra uppdrag med Kaspian.

På detta sätt kan vi garantera att vår verksamhet är alltid kostnadseffektivt och i ditt bästa intresse. Kontakta oss när du behöver en yrkeskunnig jurist så kan vi diskutera din situation ytterligare. Kaspian hjälper dig gärna!

Tjänster för privatpersoner

Våra jurister bistår våra klienter i både vardagliga och krävande juridiska frågor.

Tjänster för företag

Särskild bolagsrättslig expertis för ditt företag
LÄS MERA

w

Kontakta Oss

Vår kundtjänst hjälper dig att komma igång. Den första kontakten är kostnadsfri utan dolda avgifter.

För Företag

Tjänster

Kaspian Law & Consulting Oy

 

Empty
In House

In-House-tjänsten för kontinuerligt juridiskt stöd av kärnverksamhet och uppnående av kunders mål

Läs Mera

Företagsrätt

Bland annat grundande dokument, styrelsearbete, generationsväxling...

Läs Mera

Avtalsrätt

Bland annat revidering av kontrakt och kontraktsunderlag, upprättande av kontrakt, avtalsförhandlingar...

Läs Mera

Empty
Immaterialrätt

Bland annat registrering och underhåll av varumärken, skydd av varumärken, varumärkestvister...

Läs Mera

Arbetsrätt

Bland annat upprätta och säga upp anställningsavtal...

Läs Mera

Tvisterätt

Bland annat annorlunda processer, avtalsförhandlingar, skiljeförfarande, domstolsprocesser

Läs Mera

N

För oss i Kaspian Law & Consulting kundintresse är en av de viktigaste kärnvärdena av vår verksamhet.

Kontakta oss gärna - Den första diskussionen för att klargöra situationen med kunden är kostnadsfri!

Vi tjänar i huvudstadsregionen, men vi sköter uppdrag i hela Finland.

Helsingfors

Juridiska tjänster i Helsingfors

Esbo

Juridiska tjänster i Esbo

Vanda

Juridiska tjänster i Vanda