SOPIMUSOIKEUS

Yritystoiminnan perustana ovat yrityksen toimintaan liittyvät sopimukset yhteistyöyritysten ja asiakkaiden kanssa. Asiantuntijamme avustavat yritysasiakkaitamme sopimusten laatimisessa, sopimusneuvotteluissa ja mahdollisten sopimusriitojen ratkaisemisessa neuvotteluteitse ja tuomioistuimessa.
 
Yrityksen käyttämien sopimusten ja sopimuspohjien tarkastaminen

 Kiinteänä osana In House -palvelua lakimiehemme suorittavat asiakkaan sopimusten ja sopimusprosessien oikeudellisen arvioinnin ja antavat arvioinnin pohjalta suosituksen mahdollista jatkotoimenpiteistä tai muutostarpeista. Tarkastamispalvelua suoritetaan yritysasiakkaillemme myös yksittäispalveluna sovitussa laajuudessa. Tarkastamispalvelun päätteeksi asiakas saa arvioinnin ja toimenpidesuosituksen.
 
Yrityksen sopimusten laatiminen

 Asiantuntijamme laativat asiakkaillemme sekä yritystoiminnassa käytettäviä vakiosopimuksia että yksittäisiin toimenpiteisiin tai transaktioihin räätälöityjä sopimuksia.
 
Sopimusneuvottelut

 Osallistumme tai edustamme asiakkaitamme lainopillisina neuvonantajina asiakkaan sopimusneuvotteluissa.
 
Sopimusriidat

 Edustamme ja avustamme asiakkaitamme sopimuksiin liittyvissä riitaisuuksissa sopimusneuvotteluissa, välimiesoikeudessa sekä tuomioistuinprosessissa.