YHTIÖOIKEUS

Liiketoiminnan harjoittaminen yhtiömuodossa sisältää aina yhtiömuotoa koskevien säädösten tarkastelua ja soveltamista yrityksen toiminnassa. Lakimiehemme palvelevat ja neuvovat yhtiöasiakkaitamme yhtiömuodosta riippumatta oikeudellisissa asioissa yhtiön perustamisesta lähtien.
 
Yhtiön perustamisasiakirjojen laatiminen

Liiketoiminnan harjoittamisessa käytettävästä yhtiömuodosta riippuen yhtiön perustamisasiakirjojen sisältöön sovelletaan lukuisia säädöksiä. Lakimiehemme avustavat ja neuvovat oikeudellisesti pätevien perustamisasiakirjojen laatimisessa.
 
Osakassopimusten laatiminen

Useamman henkilön omistamissa yhtiöissä on tarpeellista sopia osapuolien vastuunjaosta ja muista yhtiön toiminnan harjoittamisessa olennaisista seikoista hyvissä ajoin selkeästi. Lakimiehemme avustavat ja neuvovat sekä osakassopimusten laatimisessa että osakassopimusneuvotteluissa asiakkaitamme. 
 
Hallitustyöskentely ja asiakirjat

Hallitustyöskentelyyn liittyvät olennaisesti pöytäkirjat ja menettelytapasäännökset. Lakimiehemme varmistavat, että asiakkaan yhtiön hallitustyöskentely toteutetaan säännösten mukaisesti. Avustamme ja osallistumme tarvittaessa hallituksen kokouksiin ja laadimme kokouspöytäkirjat säädösten vaatimuksia vastaaviksi.
 
Yhtiömuodon muutostilanteet

Tietyissä tilanteissa yritystoiminnan yhteydessä tulee eteen tilanteita, joissa yritystoiminnan harjoittaminen jatkossa on tarkoituksenmukaisempaa toisessa yhtiömuodossa. Avustamme yhtiömuodon muutostilanteissa asiakkaitamme koko prosessin aikana. 
 
Yhtiön tai liiketoiminnan hankinta, myynti ja sulautumistilanteet

Yhtiömme lakimiehet tarjoavat asiakkaillemme asiantuntevaa neuvontaa ja osallistuvat asiakkaamme tukena erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin neuvotteluista alkaen. Näin turvaamme asiakkaidemme oikeudelliset intressit järjestelyssä.
 
Yhtiön purkautumistilanteet

Yritystoiminnan lakkauttaminen on säädelty ja vaatii usein lainopillista asiantuntemusta lakkauttamisen jälkeisten riskien poistamiseksi ja lakkauttamisprosessin asianmukaiseksi hoitamiseksi.
 
Sukupolvenvaihdos

Perheyritysten jatkumisen sujuvaksi varmistamiseksi tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa ja lainopillista palvelua sukupolvenvaihdostilanteissa. Lakimiehemme osallistuvat sukupolvenvaihdostilanteissa asiakkaidemme tukena vaihdoksen suunnittelusta
toteutukseen ja lopputulokseen asti.