OIKEUSAPU

Oikeus oikeusapuun

Oikeusapua myönnetään henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua eikä itse kykene taloudellisen

tilanteensa vuoksi suoriutumaan asian vaatimista menoista. Oikeusapu maksetaan valtion varoista ja se kattaa kaikki asiaan liittyvät oikeudelliset asiat. Oikeusapu takaa oikeusturvan toteutumisen jokaiselle sitä tarvitsevalle. Hakijalla on mahdollisuus valita avustajansa tuomioistuinkäsittelyissä. Avustaja arvioi edellytykset oikeusavulle sekä lähettää hakemuksen oikeusaputoimistoon.

Oikeusavusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002).

Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapu on tarkoitettu yksityishenkilöille, eli jokainen yksilö, jonka taloudelliset edellytykset täyttyvät, voi

hakea oikeusapua asiansa oikeudellisten kulujen osalta. Oikeusapua myönnetään henkilöille, jotka asuvat

Suomessa tai EU:n alueella sekä Suomen tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin. Oikeusapua myöntävät

oikeusaputoimistot. Hakijan taloudellisen aseman perusteella oikeusapu voidaan myöntää myös tietyllä

omavastuuosuudella. Lähtökohtaisesti pienituloisille myönnetään oikeusapua ilman omavastuuosuutta.

Mikäli hakijalle myönnetään oikeusapua omavastuuosuudella, joutuu hakija itse korvaamaan aiheutuneet

kulut omavastuuprosenttinsa mukaisesti. Oikeusapua voi saada monenlaisiin juridisiin ongelmiin, kuten

perhe-, rikos- ja riita-asioihin. Hakija voi saada oikeusavun heti hakemuksen päiväyksestä tai

takautuvasti, mikäli välttämättömiä toimenpiteitä on jo tehty. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä

kaikenlaisiin asioihin ja kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin. Mikäli oikeusaputoimisto katsoo, että oikeusavulla on

vähäinen merkitys tai se olisi tarkoituksetonta, oikeusapu voidaan jättää myöntämättä.

 

Esimerkiksi lievään rikokseen harvoin myönnetään oikeusapua heti esitutkinnasta alkaen, vaan tässä tapauksessa oikeusapu myönnettäisiin vasta, mikäli syyttäjä tekee syyttämispäätöksen. Mikäli hakija on tyytymätön oikeusavusta tehtyyn päätökseen, voi asian viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

Hakijan tulee ilmoittaa oikeat tiedot hakemukseen mahdollisimman tarkasti sekä ilmoittaa mahdollisista

muutoksista varallisuudessaan. Oikeusapu myönnetään asiakohtaisesti eli yksi oikeusapupäätös tiettyyn

asiaan ei kata muita oikeudellisia asioita, joita hakijalla mahdollisesti on. Tässä tilanteessa toiseen asiaan haetaan erillistä oikeusapupäätöstä. Myönnetty oikeusapu kattaa kuitenkin kaikki oikeusasteet, mikäli muutoksia varallisuudessa ei tapahdu. Esimerkiksi rikosasiassa voi saada oikeusavun, joka kattaa oikeudelliset kulut aina esitutkinnasta korkeimman oikeuden tuomioon asti. Oikeusapuhakemuksissa järjestetään satunnaisia pistokokeita, jolloin hakijan on varauduttava

todistamaan taloudellinen asemansa.

 

Oikeusapuhakemuksessa on myös selvitettävä hakijan mahdollinen oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden. Mikäli hakijalla on oikeudelliset kulut kattava oikeusturvavakuutus esimerkiksi kotivakuutuksen osana, ei hakijalla ole oikeutta oikeusapuun. Tällaisessa

tapauksessa on kuitenkin mahdollista hakea oikeusapua kattamaan oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus, mikäli hakijan taloudelliset edellytykset täyttyvät.

 

Me Kaspian Law & Consulting Oy:llä arvioimme oikeutesi oikeusapuun, täytämme ja lähetämme

hakemuksen. Sinun ei siis tarvitse itse hakea oikeusapua tai murehtia hakemuksesta. Teemme oikeusavun hakemisen

asiakkaamme kannalta mahdollisimman helpoksi, ja tiedotamme asiakkaallemme oikeusapupäätöksen sisällöstä.

 

Tarkoitus ja sisältö

Oikeudelliset kustannukset sisältävät muun muassa avustajan palkkiot sekä tuomioistuinmaksut, ja ne voivat asiasta riippuen nousta melko korkeiksi. Oikeusturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus turvautua lainoppineeseen apuun taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

 

Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa

ja muussa viranomaisessa. Jokaisella on oikeus valita oikeudellinen avustajansa. Julkisen oikeusavustajan eli valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen lisäksi henkilö voi valita yksityiseltä sektorilta mieleisensä avustajan, asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, hoitamaan asiaansa.

Oikeusapu kattaa kaikki avustajan tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia asian laatu ja merkitys huomioon ottaen, kuitenkin enintään 80 tunnilta, ellei asian laajuus vaadi oikeusavun jatkamista.

Oikeusapupäätöksessä mainittu avustaja toimii hakijan avustajana kyseisessä asiassa. Mikäli hakija haluaa

vaihtaa avustajaa myönnetyn oikeusapupäätöksen jälkeen, tarvitaan siihen tuomioistuimen tai oikeusaputoimiston päätös.

 

Tarvitsetko oikeudellista apua?

Mikäli olet oikeudellisen avun tarpeessa ja mietit, onko sinulla oikeutta oikeusapuun, ole meihin rohkeasti yhteydessä. Ammattitaitoiset lakimiehemme osaavat jo puhelinkeskustelun perusteella arvioida oikeutesi oikeusapuun. Hoidamme koko oikeusapuprosessin puolestasi, joten sinun ei tarvitse huolehtia oikeudellisista menoista. Mikäli sinulla on tarve lakimiehelle, ole yhteydessä Kaspian Law & Consulting Oy:n toimistoon.