IMMATERIAALIOIKEUS

Yritystoimintaan ja yrityksen arvoon kuuluvat kiinteänä osana yrityksen immateriaalioikeudet, kuten yrityksen nimi ja tavaramerkki. Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme kaikissa immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa.
 
Tavaramerkkien rekisteröiminen
Yrityksen toiminnan ja yrityksen arvon kannalta tavaramerkeillä, niiden rekisteröinnillä ja suojaamisella on huomattava merkitys. Avustamme asiakkaitamme kaikissa tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa
 
Tavaramerkkien voimassapitäminen
Rekisteröityjen tavaramerkkien hallinnointiin kuuluvat tavaramerkkien yksinoikeuden turvaamiseksi säännöllinen rekisteröinnin voimassapito /uusiminen. Hoidamme asiakkaamme puolesta tavaramerkkien hallinnoinnin kokonaisuudessaan.
 
Tavaramerkkiriidat
Asiakkaan tavaramerkkioikeuden loukkaamistilanteissa edustamme asiakastamme loukkaamiseen liittyvissä reklamaatioissa, neuvotteluissa ja tuomioistuinprosessissa.
 
Yrityksen toiminimen suojaaminen ja riitatilanteet
Yrityksen toiminimi on tavaramerkin lisäksi merkittävä osa yrityksen identiteettiä ja erottautumiskykyä yrityksen toimintaympäristössä ja markkinoilla. Toiminimen loukkaamistilanteissa edustamme ja avustamme yritystä.