JÄÄMISTÖASIAT

Testamentti

Omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti kuoleman jälkeen Suomen lain mukaisesti perimysjärjestyksen osoittamalla tavalla. Mikäli kuitenkin haluat määrätä omaisuutesi jaosta, on testamentti ainoa vaihtoehto.
Testamenttityyppejä on kahdenlaisia: yleistestamentteja ja erityistestamentteja. Yleistestamentilla voit määrätä koko omaisuutesi tai määrätyn murto-osan siitä tietylle henkilölle. Yleisjälkisäädöksen saajasta tulee kuolinpesän osakas, joka muiden osakkaiden, esimerkiksi lesken ja rintaperillistesi tai muiden osakkaiden kanssa, osallistuu kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon. Erityistestamentilla voit määrätä joitakin tiettyjä esineitä (irtaimistoa tai kiinteistöjä) tai määräsumman rahaa testamentin saajalle.
Testamenttimääräyksiä on puolestaan lukuisia ja ne jaotellaan sen mukaan, millaisia oikeuksia ne saajalleen tuottavat.
Testamentti tulee laatia määrämuotoisena ja sitä tehtäessä on syytä ottaa huomioon laaja-alaisesti sen vaikutukset eri tahoihin. Tästä syystä on perusteltua konsultoida lakimiestä testamentin oikeusvaikutuksista.
Asiakirjan tekemisen lisäksi lakimiehemme antavat neuvontaa kunkin testamenttityypin veroseuraamuksista. Älä epäröi ottaa yhteyttä! Näin vältät yllätykset ja varaudut elämän eri tilanteisiin.
 
Pesänselvitys ja perunkirjoitus

Jäämistön siirtyessä perittävän perillisille tulee laatia pesästä perunkirja, jonka laatimista edeltää pesän selvittäminen. Pesän selvittämisessä pesän varallisuus ja velat selvitetään perunkirjaa ja tulevaa pesänjakamista varten.
 
Pesänjakaminen

Pesän selvittämisen ja perunkirjan laatimisen jälkeen seuraa pesän jakaminen tai pesän jättäminen jakamatta, jolloin syntyy jakamaton kuolinpesä, jossa pesän hallinnointia jatkavat pesän osakkaat.