PERHEASIAT

   Avioehto ja ositussopimus

 

Kun puolisot solmivat avioliiton tai ovat rekisteröineet parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Solmimalla avioehtosopimuksen, puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.

Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuuteen kuten esimerkiksi tämän perintönä saamaan maatilaan.

Avioehtosopimus saattaa useissa tapauksissa olla monimutkainen sopimus. Älä epäröi ottaa yhteyttä lakimiehiimme. Autamme mielellämme löytämään teidän parisuhteenne kannalta parhaimmat ratkaisut ja laadimme sopimuksen puolestanne.

 

Avioerotilanteet

Avioerotilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä joko yhdessä tai erikseen lainopilliseen asiantuntijaan. Asiantuntijan käyttäminen ajoissa selkiyttää erotilannetta ja parhaimmillaan ehkäisee riidan syntymistä erotilanteessa.

 

 

Huoltajuus – ja elatusasiat

Lapsen etu on kiistatta aina ensiarvoisen tärkeä, kun etsitään ratkaisua muuttuneisiin olosuhteisiin lapsen huollossa, tapaamisessa ja tätä koskevassa päätöksen teossa. Joskus vanhempien tunteet vaikeuttavat tämän toteutumista käytännössä. Lapsen kannalta kuitenkin huoltajuuden on tarkoitus taata hänelle tasapainoinen kehitys, joka ottaa huomioon hänen yksilölliset toiveensa sekä tarpeensa. Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan.

Kun vanhempien välit ovat kovin tulehtuneet ja yhteisistä pelisäännöistä on vaikea sopia, on järkevää ottaa keskustelun tueksi asioihin perehtynyt, puolueeton avustaja.

Toimistomme lakimiehet avustavat huoltajuutta koskevissa kiistoissa vahvalla kokemuksella. Älä epäröi ottaa yhteyttä.