IN HOUSE -PALVELUT

Yritysasiakkaiden ydinliiketoiminnan jatkuvaksi juridiseksi tukemiseksi ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimistomme tarjoaa asiakkaille In House -lakipalvelua. Palvelun kautta asiakkaamme saa käyttöönsä asiakkaan yritystoimintaan ja toimintaympäristöön perehtyneen lakimiehen, joka on jatkuvasti käytettävissä yrityksen oikeudellisten riskien hallitsemiseksi ja yritystoiminnan tukemiseksi.
In House -lakipalvelussa asiakkaalle nimetään toimistoltamme lakimies, joka perehtyy asiakkaan liiketoimintaan ja jatkossa hoitaa asiakkaan juridista neuvontaa ja asioita.
Palvelun aloituksen yhteydessä lakimies perehtyy yrityksen toimintaan ja sopimuksiin sekä laatii yritykselle oikeudellisen toimintasuosituksen ja suunnitelman.
In House -palvelun kokonaissisältö, laajuus ja veloitus sovitaan yksilöllisesti asiakkaan liiketoiminta ja tarpeet huomioon ottaen.
 
Kiinteä kuukausiveloitus
Tehokas oikeudellinen riskienhallinta
Asiakasyritykseen ja yrityksen toimintaympäristöön perehtynyt, nimetty lakimies
Oikeudellinen toimintasuositus / -suunnitelma
Sopimusneuvotteluissa avustaminen ja edustaminen
Yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin osallistuminen
Yhtiön kokouspöytäkirjojen laatiminen ja tarkastaminen