TYÖOIKEUS

Avustamme asiakkaitamme työsuhteisiin liittyvissä asioissa työsopimusten laatimisessa, työsuhteen aikana esiin tulevissa tilanteissa sekä työsuhteen päättymiseen liittyvissä toimenpiteissä.

 

Työsopimusten laadinta

Laadimme ja ylläpidämme asiakkaillemme työsopimuspohjia sekä mahdollisia johtajasopimuksia.

 

Työsuhteen aikana tarvittavat toimenpiteet 

Neuvomme ja avustamme sekä edustamme asiakkaitamme asiakkaan työntekijöiden työsuhteisiin liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa. Ongelmatilanteita voi syntyä sekä individuaali- että tuotannollistaloudellisissa tilanteissa, joissa löydämme asiakkaallemme juridisesti tehokkaimman ja oikean tavan edetä asiassa.

 

Työsuhteen päättymiseen liittyvät toimenpiteet (työsuhteen irtisanominen ja purkaminen).

 Tilanteissa, joissa asiakkaamme joutuu päättämään työntekijänsä työsuhteen joko irtisanomalla tai purkamalla avustamme asiakastamme koko työsuhteen päättämisprosessissa niin, että prosessi on käyty läpi oikein ja asiakkaan oikeudelliset riskit on minimoitu prosessin aikana.