OIKEUSAPU
Voinko saada oikeusapua?


Oikeusapu takaa oikeusturvan toteutumisen niille, jotka eivät kykene taloudellisen tilanteensa takia suoriutumaan oikeudellisista menoistaan. Jokainen oikeusapuhakemus käsitellään henkilön juuri sen hetken tarpeen ja taloudellisen tilanteen mukaan. Oikeusapuhakemuksessa otetaan huomioon hakijan varallisuus, tulot, menot ja velat. Lisäksi henkilöllä jolle oikeusapua haetaan, on oltava käsillä oikeudellinen asia, tai tällainen asia on laitettava vireille. Oikeusavun myöntäminen perustuu kokonaisuuteen, eli myös perhesuhteet voivat vaikuttaa oikeusapupäätökseen. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden, joten on aina ensiksi selvitettävä, onko hakijalla esimerkiksi kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, joka kattaisi kyseisen asian.Kuinka haen oikeusapua?


Oikeusapua voi hakea suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Oikeusapu haetaan aina valtion oikeusaputoimistoilta. Useimmiten asiakkaan lakimies hakee oikeusapua hakijan puolesta. Kun henkilöllä syntyy tarve oikeudelliseen apuun ja on yhteydessä lakiasiaintoimistoon, kykenee lakimies arvioimaan hakijan edellytykset oikeusapuun ja tekee hakemuksen hakijan puolesta. Tämä onkin hakijan sekä avustajan kannalta helpoin tapa, sillä hakijan ei tarvitse huolehtia hakemuksesta. Myös avustajanmääräys eli määräys siitä, kuka lakimiehenä toimii, tulee samalla päätöksellä.Mitä oikeudellisia asioita oikeusapu kattaa?


Oikeusapu kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaisia oikeudellisia ongelmia. Jokainen oikeusapupäätös on kuitenkin asiakohtainen, eli yksi oikeusapupäätös kattaa vain päätöksessä mainitun asian oikeudelliset kulut. Mikäli oikeudellisia ongelmia on samanaikaisesti useita, esimerkiksi rikosasia ja lapsen huoltajuuteen liittyvä asia, täytyy jokaiselle asialle yleensä hakea oma oikeusapupäätös.

Pääsääntöisesti oikeusapua haetaan kun on oikeudellinen ongelma, johon hakijan katsotaan tarvitsevan avustajaa. Mikäli oikeusavusta ja avustajasta olisi hakijalle vain vähäinen merkitys, ei oikeusapua myönnetä .Oikeudellista apua tarvitsevan kannattaakin aina olla yhteydessä lakimieheen, joka arvioi oikeusavun edellytysten täyttymisestä.