Perimysjärjestys

Perimysjärjestys

Yleisestä perimysjärjestyksestä säädetään perintökaaressa (40/1965). Yhteensä perillisryhmiä eli parenteeleja on kolme ja ne ovat toisensa poissulkevia. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ylemmässä parenteelissa on perillisiä, perivät he kaiken kuolinpesän omaisuuden. ...
Tuomioistuimet

Tuomioistuimet

Suomessa yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, jossa yksityishenkilöt tavallisimmin hoitavat asioita, sekä hovioikeus ja korkein oikeus. Lisäksi Suomessa on hallintotuomioistuimia sekä erityistuomioistuimia. Alla tietopaketti Suomen tuomioistuimista sinulle joka...
Rikosprosessi

Rikosprosessi

Rikoksia on olemassa monenlaisia, kuten huumausainerikos, liikennerikos, seksuaalirikos tai ihmiskaupparikos. Lisäksi suurin osa rikoksista voidaan tapauskohtaisesti luokitella tekomuodoltaan lieviksi, perusmuotoisiksi tai törkeiksi.Kaikissa rikosasioissa on kuitenkin...
Oikeudelliset tittelit

Oikeudelliset tittelit

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja…Lakialalla usein törmää näihin erilaisiin nimikkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa näillä titteleillä siis oikeasti on? Kuka voi kutsua itseään lupalakimieheksi ja kuka asianajajaksi?...
Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppa

Kiinteistön luovutus on tiukasti muotoon sidottu oikeustoimi, joka virheellisesti tehtynä aiheuttaa yhdeltä suunnalta luovutuksen, toiselta suunnalta saannon mitätöimisen. Koska kiinteistön luovutuksessa on usein kyseessä rahamääräisesti erittäin huomattava intressi,...