Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa. Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen...
Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan....
Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen tapaamisoikeutta koskevat ongelmat

Lapsen vanhempien parisuhteen purkautuessa tulee eteen tilanne, jossa on päätettävä miten se vanhempi, joka ei enää asu samassa ruokakunnassa tapaa lasta. Tähän antaa neuvoja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361). Lain 1 § määrittää, että lapsen...
Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Asuntokaupan riidat ja niiden ratkaisu

Koska käytettyjen asuntojen kauppa on lukumääräisesti suurempi vuositasolla kuin uusien asuntojen kauppa ( 87 % vs 13 %), keskityn tässä esityksessä tarkastelemaan käytetyn asunnon virhettä, siitä aiheutuvia riitoja ja niiden ratkaisua. Ensinnäkin huomautan, että...
Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Lapsen etu vanhempien erotilanteessa

Kaspian Law & Consulting Oy:n lakimiestä Elle Fribergiä haastateltiin Iltasanomiin huoltajuuskiistoihin liittyvissä asioissa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Artikkelissa puhutaan huoltajuuskiistoista sekä lasten vieraannuttamisesta toisesta...
Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja kuluriski

Riita-asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat puhututtaneet tänäkin kesänä. Hiljattain esimerkiksi Lakimiesliitto on esittänyt kannanoton pieniin riita-asioihin liittyvän kevennetyn riita-asiain menettelyn puolesta, jonka tavoitteena olisi hillitä nykyisiä...