Oikeudelliset tittelit

Oikeudelliset tittelit

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja…Lakialalla usein törmää näihin erilaisiin nimikkeisiin, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä. Mitä eroa näillä titteleillä siis oikeasti on? Kuka voi kutsua itseään lupalakimieheksi ja kuka asianajajaksi?...
Kiinteistökauppa

Kiinteistökauppa

Kiinteistön luovutus on tiukasti muotoon sidottu oikeustoimi, joka virheellisesti tehtynä aiheuttaa yhdeltä suunnalta luovutuksen, toiselta suunnalta saannon mitätöimisen. Koska kiinteistön luovutuksessa on usein kyseessä rahamääräisesti erittäin huomattava intressi,...
Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimusoikeuden perusperiaatteet

Sopimus on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan velvoitteita. Se on ilmaisu siitä, että sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksia on olemassa monenlaisia. Teemme päivittäin yksinkertaisia sopimuksia,...
Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus on asiakirja, jonka hyvin usea meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa. Vuokrasopimuksen päättymisessä on kaksi hyvin suuresti toisistaan eroavaa tapaa, nimittäin yhtäältä useimmissa tapauksissa eteen tuleva irtisanominen ja toisaalta sopimuksen...
Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia ja kattavat muun muassa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit sekä toiminimet. Immateriaalioikeudet ovat yritykselle erityisen tärkeitä sen liiketoiminnan suojaamiseksi ja takaavat kilpailuedun muita yrityksiä vastaan....